Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

W dniu 23 stycznia 2012r. odbyła się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku uroczystość oficjalnego otwarcia Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które rozpoczęło swoją działalnośćod 1X 2011r.. Centrum zostało utworzone dzięki środkom przekazanym przez - Fundację Energa i pozyskanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku. Otrzymane fundusze zostały przeznaczone na stworzenie pracowni terapeutycznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz płace dla terapeutów.

Zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia Centrum , zapoznali się ze specyfiką poszczególnych pracowni terapeutycznych i metod stosowanych przez terapeutów:

1. Biofeetback- metoda terapeutyczna, dzięki której mózg dziecka uczy się co należy robić, aby pojawiły się pożądane reakcje, a osłabiły niewłaściwe

2. Terapia logopedyczna - terapia zaburzeń mowy, jąkanie, trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja), zaburzenia mowy.

3. Terapia Integracji Sensorycznej– metoda polegająca na synchronizacji układów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, czuciowego oraz przedsionkowego "zmysłu równowagi". Specjalnie dobrane zabawy ruchowe w naturalny sposób wyrównuje braki w obrębie poszczególnych narządów zmysłów.

4. Terapia stymulująca rozwój zmysłów-Sala Doświadczania Świata, gdzie celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami

5. Specjalistyczna Terapia Ruchowa -celem terapii jest skorygowanie wady postawy; - w obrębie kręgosłupa (boczne skrzywienie kręgosłupa, plecy okrągłe, płaskie, wklęsłe, asymetria łopatek) -w obrębie kończyn dolnych ( stopy płaskie i płaskokoślawe, płaskostopie, koślawość kolan, szpotawość kolan)

Podczas krótkiej części artystycznej na ręce pani Prezes Anny Gidzielskiej złożono podziękowanie Fundacji ENERGA za przekazanie funduszy oraz pani Beacie Kątnik –Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Słupska ds.
Osób Niepełnosprawnych za skontaktowanie stowarzyszenia z Fundacją.

Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krzysztof Sikorski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku Krystyna Danilecka – Wojewódzka, Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Teresa Ławecka, Dyrektor Wydziału Oświaty Bogdan Leszczuk, Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Słupsku Wojciech Lewenstam, Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku Krzysztof Nowicki

Centrum Rehabilitacji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku