Ustawa o języku migowym - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Ustawa o języku migowym

Ustawa o języku migowym
od 1 kwietnia 2012r obowiązuje ustawa i nie możemy nie być przygotowani do obsługi niesłyszącego klienta.
Ustawodawca przewidział środki wspierające komunikowanie się - należy przez to rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiające
kontakt, w szczególności poprzez:
a) korzystanie z poczty elektronicznej,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów
internetowych,
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
d) przesyłanie faksów,
e) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych

Do pobrania