Praktyczne przygotowanie przedszkola/szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 w świetle zmienionych przepisów - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Praktyczne przygotowanie przedszkola/szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 w świetle zmienionych przepisów

19 sierpnia 2021, 12:09
Praktyczne przygotowanie przedszkola/szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 w świetle zmienionych przepisów

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl

Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013