ZSK – Zintegrowany System Kwalifikacji - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

ZSK – Zintegrowany System Kwalifikacji

25 sierpnia 2022, 12:08

ZSK pokaż, co potrafisz i potwierdź to

Wszyscy wiemy, że rozwijanie swoich kompetencji to najlepsza droga do sukcesu w życiu zawodowym. Świat przecież ciągle się zmienia pokazuje to między innymi kryzys związany z pandemią COVID-19, który na dobre przekształc nasze otoczenie. Powstają nowe zawody, wiele osób przechodzi na pracę zdalną, a inni przekuwają swoje hobby w pracę zarobkową. Dla wielu z nas nadchodzi czas nie tylko poszukiwania zupełnie nowej drogi zawodowej, ale także potwierdzania zdobytych kompetencji. Właśnie w tym celu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powstaje oferta kwalifikacji rynkowych.

Zmieniający się rynek pracy sprawia, że wielu Polaków szuka nowych dróg zawodowych. Są to osoby zainteresowane zmianą branży, w której pracują obecnie, rozwojem czy pragnące po dłuższej przerwie wrócić na rynek pracy. To także młodzi ludzie, tuż po ukończeniu edukacji, którzy chcą znaleźć własną ścieżkę kariery. Formalne uznanie kompetencji i zdobywanie kwalifikacji poza systemem edukacji mogą się okazać bardziej dostępne, niż się wydaje – bo istnieje już w Polsce system, który umożliwia takie działanie.

Zintegrowany System Kwalifikacji, bo o nim mowa, jest przeznaczony dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie. Jest odpowiedzią na zmiany, które zachodzą nie tylko na rynku pracy, ale także w społeczeństwie. Nie jest już najważniejsze to, jaką edukację mamy za sobą. Obecnie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym.

Wszystkie kwalifikacje włączone do zintegrowanego systemu mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Informacja o poziomie kwalifikacji zawsze umieszczona jest na certyfikacie potwierdzającym posiadane umiejętności. Dzięki PRK nasze certyfikaty i dyplomy są bardziej czytelne w całej Unii Europejskiej.

Wiarygodne kwalifikacje rynkowe, a takie właśnie są te, które włączono do zintegrowanego systemu, to nowe szanse na rozwój zawodowy dla osób z rozmaitych branż. Kto może być zainteresowany ich uzyskaniem? Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba do tej pory pracująca w księgowości, hobbystycznie zajmuje się projektowaniem grafiki cyfrowej. Idzie jej to całkiem nieźle, więc zastanawia się, w jaki sposób zmienić branżę. Okazuje się, że to możliwe!

Wystarczy, że wyszuka interesujące ją kwalifikacje w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Tam dowie się, jakie są wymagania dotyczące uzyskania danego certyfikatu. W tym wypadku może być to portfolio lub test wiedzy. Następnie może udać się do wskazanej instytucji w celu walidacji, czyli sprawdzenia i uzyskania potwierdzenia swoich kompetencji. Gotowe! Osoba staje się posiadaczem certyfikatu, który w wiarygodny sposób potwierdza jej kompetencje.

Grafika komputerowa to oczywiście jedynie przykład. Nowych kwalifikacji poszukiwać mogą wszyscy, na przykład osoby pracujące z dziećmi, specjaliści od gastronomii, trenerzy czy menedżerowie. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji będzie to łatwiejsze.

Nie ma co czekać – warto potwierdzać posiadane i zdobywać nowe kompetencje. Spośród rosnącej liczby certyfikatów coraz więcej osób będzie mogło wybrać coś dla siebie. Ich zakres stale się powiększa, dynamicznie odpowiadając na potrzeby rynku pracy. Wybieraj spośród tych dotyczących zarządzania podmiotami leczniczymi, stylizacji ubioru i kreacji wizerunku, programowania systemów robotyki, czy potwierdź swoje kwalifikacje jako wiarygodny dekarz. Możliwości będą coraz większe! Nadchodzą zmiany!

Dlaczego kwalifikacjom rynkowym można zaufać?

Świat wokół nas ciągle się zmienia i pędzi z onieśmielającą szybkością. Wraz z nim przemiany przechodzi rynek pracy – powstają nowe zawody, pojawiają się szanse i możliwości rozwoju, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał. Dlatego tak istotne jest nie tylko nieustanne rozwijanie swoich kompetencji, ale także ich potwierdzanie. Między innymi w tym celu, przy wsparciu Funduszy Europejskich, w 2016 roku powstał Zintegrowany System Kwalifikacji. W ramach zintegrowanego systemu dostępne są m.in. kwalifikacje rynkowe, których zdobycie nie wymaga ukończenia konkretnej szkoły.

Czym jednak są kwalifikacje rynkowe i czemu są takie istotne? To nic innego jak zestaw różnorodnych umiejętności wymaganych do realizowania zadań, np. zawodowych. Uzyskanie kwalifikacji rynkowej możliwe jest po sprawdzeniu przez odpowiednią instytucję wymaganych dla tej kwalifikacji wiedzy i umiejętności. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma ułatwiać formalne potwierdzenie umiejętności, które nabywane są poza systemem edukacji.

ZSK jest więc reakcją na zmiany, które zachodzą na rynku pracy. Jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko pracowników i pracodawców, ale także uczniów – tych, którzy nie weszli jeszcze na rynek pracy. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ważne jest to, co umiemy – nasze umiejętności i kompetencje, a nie to, gdzie się tego wszystkiego nauczyliśmy.

Dlaczego warto zdobywać nowe certyfikaty? Są one rozpoznawalnym w całej Unii Europejskiej potwierdzeniem naszych umiejętności, które w dzisiejszych czasach zdobywamy tak naprawdę wszędzie – niektóre szlifujemy, pracując w ogrodzie, inne – realizując hobby, a jeszcze inne – wykonując codzienną pracę. Dzięki ZSK tak zdobyte kompetencje przekształcić można we wiarygodny certyfikat.

Posiadanie certyfikatu przynosi różnorodne korzyści. Przede wszystkim jest on dla potencjalnego pracodawcy bardziej czytelnym, wiarygodnym dowodem umiejętności. Dzięki temu wie on, że osoba legitymująca się danym certyfikatem ma wiedzę i umiejętności, których wymaga oferowane przez niego stanowisko.

Co ważne, ZSK pozwala na lepsze rozumienie polskich kwalifikacji na terenie całej Unii Europejskiej. W pewnym stopniu zmniejszy to problem zatrudniania Polaków za granicą na stanowiskach poniżej ich kompetencji.

Jak możesz zdobyć informacje o interesujących kwalifikacjach i znaleźć instytucje certyfikujące? To proste! Wystarczy odwiedzić stronę Rejestru i wyszukać takie kompetencje, które Cię interesują. Może jesteś znawcą grafiki komputerowej, twórcą stron www, a może utalentowanym stolarzem? Każda kwalifikacja jest tam dokładnie opisana, a ich liczba stale się powiększa.

Znalazłeś już kwalifikacje, które najbardziej Cię interesują? Teraz możesz sprawdzić, do kogo są skierowane, na ile lat wydawany jest certyfikat lub jakie są szanse na zatrudnienie po jego otrzymaniu. Znajdziesz tam również informacje o walidacji, czyli sposobie potwierdzania umiejętności. Może być to test wiedzy lub na przykład portfolio.

Wszystko gotowe? Ostatnim krokiem jest udanie się do wskazanej w rejestrze instytucji certyfikującej, przejście walidacji i otrzymanie certyfikatu, który będzie rozpoznawalny w całej Unii Europejskiej.

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Uczenie się to nie tylko edukacja w szkole. To także, a może przede wszystkim, ciągłe powiększanie zbioru naszych doświadczeń. Efekty tej nauki to umiejętności, obserwacje i wiedza, które zdobywamy od małego uczymy się przecież na spacerze, podczas realizowania hobby czy codziennej pracy. Koncepcja lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, podkreśla drzemiące w nas wszystkich pragnienie poznawania świata, tworzenia i zdobywania nowych doświadczeń. Dlaczego warto ciągle się uczyć?

Uczenie się przez całe życie to współczesny trend cywilizacyjny – nacisk na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, ciągły rozwój umiejętności i dokształcanie się. To już nie tylko edukacja w szkole, ale także samodzielne działanie – czytanie ciekawych książek czy nawet oglądanie instruktażowych filmów w serwisie YouTube. Możliwości uczenia są wszędzie wokół nas!

I chociaż niezwykle ważne są te podstawowe umiejętności, które wynosimy ze szkoły, to równie istotna jest nauka poza nią. Może być to zgłębianie języków obcych, ćwiczenie występów publicznych, poznawanie nowych technologii czy nawet ćwiczenie abstrakcyjnego myślenia i kontakty ze współpracownikami. Wszystko to może się składać nie tylko na rozwój zawodowy, ale także osobisty. To przecież nic nowego, że wiedza poszerza horyzonty!

Lifelong learning najłatwiej określić można jako założenie, że w życiu nie należy spoczywać na laurach. Na szczęście nie jest to krótkotrwała moda czy ulotny trend – kształcenie ustawiczne już teraz jest jednym z głównych celów Europejskiego Funduszu Społecznego, a UNESCO powołało specjalny instytut poświęcony temu zagadnieniu. Dlaczego to takie ważne?

We współczesnym świecie ciągły rozwój umiejętności to szansa na udaną karierę. Rzeczywistość wokół nas się zmienia, technologia pędzi jak szalona, jak grzyby po deszczu pojawiają się zawody, o których nikt wcześniej nie słyszał. Wymagają one określonych umiejętności czy kompetencji, często takich, które niegdyś trudno było przekuć w pracę zawodową.

Jakieś przykłady? Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nikt nie pomyślał, że marketing internetowy stanie się prawdziwą „umiejętnością jutra” – branża reklamowa wyglądała wtedy zupełnie inaczej i działała na innych zasadach. Dzisiaj osoba biegle posługująca się internetem i rozumiejąca zasady jego działania jest na wagę złota i stanowi filar funkcjonowania wielu firm.

Nie da się ukryć, że lifelong learning to nie tylko nieustający głód uczenia się, ale także… osobna umiejętność! To niezwykle przydatna zdolność oswajania się ze zmianą i szybkiego uczenia się umiejętności jutra. To nie tylko wiedza na temat danych zagadnień, ale także sztuka wyszukiwania jej źródeł i elastyczność umysłu, który potrafi spojrzeć na problem z wielu różnych stron.

Takie kompetencje są niezwykle ważne nie tylko we współczesnym świecie zawodowym, ale także a może przede wszystkim podczas codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i kryjąca się za nim także tak pożądana przez pracodawców umiejętność „researchu” przydaje się nie tylko w czasie rozwiązywania problemów stojących przed nami w pracy, ale także podczas konsumowania mediów na przykład ułatwia wychwytywanie fake newsów.

Lifelong learning sprawia, że stajemy się bardziej świadomi naszego otoczenia, poszerzamy swoje horyzonty i umiemy spojrzeć na problemy z większej perspektywy. Nic dziwnego, że koncepcja uczenia się przez całe życie jest tak popularna uczenie się odmładza umysł, dodaje pewności siebie, jest podstawą sukcesu zawodowego i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Niewątpliwie warto uczyć się przez całe życie!