Działanie Wspierające Proces Widzenia - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Działanie Wspierające Proces Widzenia

24 listopada 2022, 13:53

PROJEKT SPOJRZEĆ INACZEJ©

O PROJEKCIE – CEL, DLA KOGO, I CO DALEJ …

Jednym z głównych celów projektu jest objęcie kompleksową pomocą dziecka, u którego występuje ryzyko lub zdiagnozowano dysleksję rozwojową i dysfunkcję w zakresie motoryki oczu (konwergencja, akomodacja, niedowidzenie). Pragniemy, aby dziecko w dorosłym życiu mogło uniknąć trudności podobnych do tych z jakimi dzisiaj spotyka się w życiu szkolnym i społecznym. Takie holistyczne podejście do młodego człowieka nie tylko przyczynia się do szybszych postępów w terapii, ale również daje możliwość lepszego startu w dorosłe życie choćby przez możliwość osiągania lepszych wyników w nauce.