WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

17 stycznia 2023, 14:06

Firma Polesie Poland Sp. z o.o. wsparła rzeczowo (przekazując pakiet zabawek) przedsięwzięcie „Zrozumieć niepełnosprawność”.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest praca z rodzicem doświadczającym niepełnosprawności swojego dziecka i jednocześnie budowanie odpowiedzi na wiele stawianych pytanie, m.in.: Czy można przewidzieć i zaplanować rozwój własnego dziecka z niepełnosprawnością? Co to znaczy niepełnosprawne? Czy to oznacza, iż jest: „inne”, „upośledzone”. Czy to jest coś stałego, co będzie trwać już przez całe życie, czy też może ulec zmianie?

Pierwsze pytania/odpowiedzi „padają” w trakcie/po diagnozie, co wzmaga/wprowadza niepokój w rodzicu dziecka. Chcąc zniwelować ten stan, pomóc oswoić się z „innością/normalnością” zapraszamy rodziców do udziału w diagnozie/terapii/spotkaniach.

Diagnoza dzieci w fazie wczesnego rozwoju nie narzuca/określa czym i za pomocą jakich „zabawek” oceniamy rozwój dziecka. Zabawki są nam niezbędne, m.in.: do uatrakcyjnienia miejsca, wzbudzenia zainteresowania, wejścia w relacje z dzieckiem, do oceny odruchów dziecka, odgrywania ról, itp. Budujemy sferę przyjazną dziecku w „nieprzyjaznym miejscu”, bo nowym/nieznanym/obcym.

Pomoc ze strony Polesie Poland Sp. z o.o. strony umożliwi zrealizowanie jednego z etapów przedsięwzięcia i będzie wkładem w radość i uśmiech dzieci.

Dziękujemy Panu kierownikowi działu sprzedaży oraz specjaliście ds. handlu zagranicznego Polesie Poland Sp. z o.o. za wsparcie naszego przedsięwzięcia.