WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DZIECKO W RÓWNOWADZE - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DZIECKO W RÓWNOWADZE

21 kwietnia 2023, 9:02

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DZIECKO W RÓWNOWADZE

Projekt „Dziecko w równowadze” poświęcony jest ocenie zmysłu równowagi u dzieci w okresie niemowlęcym, wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zmysł odbiera i przetwarza wszelkie informacje związane z ruchem ciała).
Głównym celem projektu jest stworzenie na terenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej sali do diagnozy równowagi, w tym modernizacja sali i doposażenie sali diagnostycznej w specjalistyczny sprzęt, pomoce/narzędzia do oceny zmysłu równowagi.
Dzięki wsparciu fundacji/sponsorom udało się zrealizować część dotycząca doposażenia w specjalistyczny sprzęt, pomoce/narzędzia do oceny zmysłu równowagi oraz dokonać modernizacji sali diagnostyczno-terapeutycznej.

Dzięki wsparciu Pana Michała Sikorskiego udało się zrealizować część dotycząca doposażenia w specjalistyczny sprzęt, pomoce/narzędzia do oceny zmysłu równowagi.

Darczyńca przekazał pomoc rzeczową w postaci:

  • Podwiesia do Integracji Sensorycznej;
  • Huśtawki linowej typu „tarczowa”;
  • Huśtawki do huśtania na stojąco;
  • Huśtawki bocianie gniazdo NIEBIESKIE.

Dzięki wsparciu FIRMY KETER udało się zrealizować ostatni etap projektu, czyli doposażenie sali w brakujące elementy do przechowywania zabawek, pomocy, piłek.

Darczyńca przekazał pomoc rzeczową w postaci, m.in.: mobilne regały z szufladami, kosze, pojemniki z przykrywką o różnej wielkości. Łącznie przekazano 30 sztuk.