WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DZIECKO W RÓWNOWADZE - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA DZIECKO W RÓWNOWADZE

24 maja 2023, 14:06
Projekt „Dziecko w równowadze” poświęcony jest ocenie zmysłu równowagi u dzieci w okresie niemowlęcym, wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zmysł odbiera i przetwarza wszelkie informacje związane z ruchem ciała).
Głównym celem projektu jest stworzenie na terenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej sali do diagnozy równowagi, w tym modernizacja sali i doposażenie sali diagnostycznej w specjalistyczny sprzęt, pomoce/narzędzia do oceny zmysłu równowagi.
Dzięki wsparciu fundacji/sponsorom udało się zrealizować część dotycząca doposażenia w specjalistyczny sprzęt, pomoce/narzędzia do oceny zmysłu równowagi oraz dokonać modernizacji sali diagnostyczno-terapeutycznej.