OPTO-DYSLEKSJA - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

OPTO-DYSLEKSJA

14 lipca 2023, 14:24
Opto-dysleksja to tzw. dysleksja wzrokowa, której przyczyna leży w problemie z narządem wzroku. Oznacza zespół specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, objawiających się jak dysleksja, a wynikających z zaburzeń widzenia, takich jak: nieprawidłowa akomodacja oka i zaburzenia w widzeniu obuocznym – przestrzennym (zaburzona konwergencja, zez ukryty, zaburzenia fuzji i stereopsji, zaburzenia lokalizacji wzrokowej) oraz nieprawidłowo korygowane wady wzroku. Może się ona objawiać poprzez: https://www.onya.pl/ekspertradziodysleksjidysgrafiidysortografiidyskalkulii/#b1042

Optodysleksja - 13 Najczęstszych Objawów


Optodysleksja jest bardzo podstępnym zaburzeniem. Wiele dzieci, które ma problem z nauką czytania i pisania zbyt późno trafia na terapię widzenia lub co gorsza w ogóle nie miało badania wzroku. Na co zwrócić uwagę by uniknąć dużych zaległości w nauce? https://barbarapakula.pl/optodysleksja/

Zaburzenia widzenia: dysleksja typu wzrokowego – optodysleksja.

Żródło obrazka/informacji: https://zobaczycjutro.org/zaburzenia-widzenia-dysleksja-typu-wzrokowego-optodysleksja/

Termin optodysleksja nie jest tak popularny (wśród rodziców małych dzieci) jak dysleksja. Odkąd powszechne stały się urządzenia elektroniczne, to w gabinetach ortoptycznych wzrosła ilość pacjentów z objawami typowymi dla dysleksji typu wzrokowego. https://zobaczycjutro.org/zaburzenia-widzenia-dysleksja-typu-wzrokowego-optodysleksja/

OPTODYSLEKSJA - CO TO TAKIEGO?