PROCES SŁYSZENIA. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SLYSZENIE. ROK 2023/2024 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

PROCES SŁYSZENIA. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SLYSZENIE. ROK 2023/2024

21 sierpnia 2023, 13:04

W ramach działań profilaktycznych kontynuowane będą badania w zakresie:

  1. Badania słuchu z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowy Audiometr Tonalny https://ppp.slupsk.pl/system-sat/ ). Diagnoza SAT obejmuje:
  • Badanie słuchu obwodowego – podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki.
  • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego DPST – Test sekwencji długości tonów – polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.
  • PPST – Test sekwencji wysokości tonów – polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów. Ocenie również podlega krótkotrwała pamięć słuchowa.

Grupa wiekowa:

  • Badanie audiometryczne: dzieci od 6-go roku życia.
  • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego: dzieci od 8-go roku życia.

2. Badania przesiewowe słuchu programem „Słyszę dla przedszkolaków”. Badaniami objęte są dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły obowiązku szkolnego. Głównym celem badania słuchu jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym https://ppp.slupsk.pl/profilaktyka-zaburzen-sluchu-i-mowy/ .

3. Badanie słuchu z wykorzystaniem aparatury medycznej GNP Magnusson – PATH MEDICAL SOLUTIONS (m.in.: Audiogram MAGIC).