Działania Wspierające Proces Widzenia - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Działania Wspierające Proces Widzenia

1 września 2023, 9:52

projekty profilaktyczno - edukacyjno

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Kontynuacja działań w roku szkolnym 2023/2024
 1. Tytuł projektu: Widzę
 2. Okres realizacji: rok szkolny 2023/2024
 3. Realizator projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9.
 4. Miejsce wdrożenia projektu:
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9.
 • Publiczne przedszkola (badania przesiewowe dla przedszkola, które zgłosiło gotowość do udziału w badaniu).
 • Publiczne szkoły podstawowe (badania przesiewowe dla szkoły, która zgłosiła gotowość do udziału w badaniu).
 1. Zasięg projektu: lokalny, publiczne/niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe na terenie miasta Słupska.
 2. Partnerzy lokalni/pozalokalni w zakresie procesu widzenia: specjaliści w zakresie okulistyki, optometryści, ortoptyści, optycy, tyflopedagodzy zainteresowani nawiązaniem współpracy (planowane).
 3. Grupa docelowa:
 • dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 letnie;
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
 1. Osoba badająca: Renata Paździo / nauczyciel-pedagog; specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, Trener Treningu Widzenia, posiada liczne szkolenia w zakresie procesu widzenia/.
 2. Koordynator/autor projektu: Renata Paździo
 3. Cel ogólny projektu: przeprowadzenie przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych (5-6 latków) i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ocena funkcjonalna widzenia u dzieci przedszkolnych (5-6 letnich) i uczniów szkół podstawowych/ponadpodstawowych (w ramach diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej) z publicznych/niepublicznych placówek oświatowych na terenie miasta Słupska.
 1. Cel szczegółowy projektu:
 • wstępna ocena procesu widzenia (ocena wybranych parametrów widzenia, m.in.: akomodacji, konwergencji, widzenia obuocznego, motoryki oczu);
 • wskazanie w przypadku występowania nieprawidłowości w procesie widzenia przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej (optometrycznej/okulistycznej) celem uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej czy podjęcia działań terapeutycznych;
 • zwiększenie świadomości rodziców odnośnie widzenia (często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że problemy z widzeniem, to nie tylko wady wzroku i obniżona ostrość widzenia, że brak widocznych objawów, nie oznacza problemów z widzeniem);
 • propagowanie wiedzy na temat procesu widzenia wśród nauczycieli/pedagogów/terapeutów/specjalistów, celem dostosowania wymagań edukacyjno-terapeutycznych oraz metod i form pracy do aktualnych potrzeb i możliwości wzrokowych dziecka, zachęcania rodziców/prawnych opiekunów do przesiewowego badanie widzenia czy konsultacji specjalistycznych (okulista, optometrysta) w celu uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej;
 • propagowanie wiedzy na temat procesu widzenia na stronie poradni (artykuły, filmiki edukacyjne, e-konferencje, szkolenia).
PROCEDURY DIAGNOZY FUNKCJONALNEJ WIDZENIA
 1. Badanie przeprowadzamy na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka:
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z wynikiem badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej (m.in.: okulista,optometrysta,fizjoterapeuta,neurolog).
NARZĘDZIA/POMOCE I SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY

Do badania widzenia (oceny funkcjonalnej widzenia) zostaną wykorzystane, m.in.:

 • Narzędzie diagnostyczne autorstwa Barbara Pakuła.
Tyflotests to autorski program oraz akcesoria do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej u dzieci i dorosłych. To 17 kart, dzięki którym ocenimy ostrość widzenia, kontrast, ruchy oczu, widzenie kolorów. Zobaczymy na jakim poziomie jest percepcja oraz pamięć wzrokowa. Obserwacje i wyniki naniesiemy na specjalnie przygotowanej karcie Diagnozy funkcjonalnej. + 50 kart diagnostycznych w zestawie + nagrania z instrukcją używania.
Źródło informacji: https://sklep.cwiczeoko.pl/?product=tyflotests-diagnoza-funkcjonalna
 • Akcesoria diagnostyczne: Test Wortha, Test Muchy, okulary z przesłonkami (doposażenie w narzędzia sfinansowane przez Fundację Energa).
Fundacja Energa grupa orlen
Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/
Test Muchy jest to klasyczny zestaw testów, od lat uznawany za standard w badaniu widzenia przestrzennego. Test ten jest zarówno w świecie, jak i w Polsce, najpowszechniej stosowanym standardowym narzędziem do oceny i pomiaru stereopsji. Do zestawu dołączone są standardowe okulary polaryzacyjne.
przesiewowe badanie dla dzieci 5-6 lat wzrok
Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/
Okularki Stokrotka to atrakcyjna alternatywa przesłonek pirackich i innych metod okluzji podczas badania widzenia obuocznego u młodszych dzieci. Każde oko może być w łatwy sposób zasłaniane i odsłaniane bez zdejmowania okularków z buzi dziecka. Rozmiar pozwala na zastosowanie u dzieci od 1 do 7 r.ż.
Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/
Klasyczny test Wortha do szybkiego wykrywania anomalii widzenia obuocznego. W komplecie okulary czerwono-zielone.
 • Sprzęt diagnostyczny: autorefraktometr, tj. aparat do badania przesiewowego wzroku, tzw. Portable Vision Screener PVS-200).
Portable Vision Screener PVS-200: jest ręcznym, przenośnym urządzeniem służącym do łatwego i szybkiego wykrycia problemów z widzeniem u dzieci (idealne rozwiązanie do badań przesiewowych), zapewnia obiektywną ocenę i natychmiastowe wykrycie wielu problemów ze wzrokiem: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm; zapewnia szybki pomiar obuoczny z odległości 1m, bezprzewodowy wydruk wyników badań.
Przeznaczenie/efekty: Urządzenie zostanie wykorzystane do: - przeprowadzenia nieinwazyjnych badań w zakresie procesu widzenia, tj. przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych/szkolnych; - wyłonienia dzieci/uczniów z nieprawidłowościami widzenia i skierowanie do pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista/optometrysta) celem potwierdzenia/wykluczenia nieprawidłowości w procesie widzenia czy podjęcia działań terapeutycznych; - wykonania badania przesiewowego obu oczu jednocześnie, z komfortowej dla uczestnika badania odległości 1 metra; - wykrywania potencjalnych symptomów częstych chorób oczu, m.in.: wady refrakcji oka (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmaztyzm); wady mogące świadczyć o amblyopii (różnowzroczność, zez); nieprawidłowości dotyczące źrenic (anizokoria).
 • Wskazania diagnostyczne w zakresie diagnozy autorstwa Mikołaja Markiewicza /Instytut Treningu i Terapii Widzenia): Wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem; Widzenie obuoczne.
PRZEBIEG BADANIA PROCESU WIDZENIA

Przebieg badania procesu widzenia (ocena funkcjonalna widzenia z wykorzystaniem w/w narzędzi/pomocy/ sprzętu):

1). Określenie preferencji oka.

2). Wyznaczenie oka dominującego do dali.

3). Wyznaczenie oka dominującego do bliży.

4). Badanie ostrości wzroku do dali/bliży.

5). Kontrast – bliż/dal.

6). Badanie ruchów oczu – ruchy skaczące (sakkadowe).

7). Badanie ruchów oczu – ruchy śledzące.

8). Badanie ruchów oczu – ruchy wergencyjne.

9). Badanie ustawienia gałek ocznych dal/bliż- test zasłaniania (cover test).

10). Pomiar punktu bliskiego konwergencji (PKB).

11). Pomiar bliży akomodacji (PBA).

12). Sprawność akomodacji/metoda dynamiczna: dal – bliż.

13). Widzenie obuoczne/stereoskopowe.

14). Wyodrębnianie z tła figury (dal/bliż).

15). Test odblasków rogówkowych.

16). Różnicowanie kolorów.

17). Różnicowanie obrazków.

18). Obserwacja w zakresie CVI (korowe zaburzenia widzenia).

Czas badania: dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.