PROCEDURY DIAGNOZY FUNKCJONALNEJ WIDZENIA - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

PROCEDURY DIAGNOZY FUNKCJONALNEJ WIDZENIA

6 października 2023, 13:30
NARZĘDZIA/POMOCE I SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY

Do badania widzenia (oceny funkcjonalnej widzenia) zostaną wykorzystane, m.in.:

  • Narzędzie diagnostyczne autorstwa Barbara Pakuła.
Tyflotests to autorski program oraz akcesoria do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej u dzieci i dorosłych. To 17 kart, dzięki którym ocenimy ostrość widzenia, kontrast, ruchy oczu, widzenie kolorów. Zobaczymy na jakim poziomie jest percepcja oraz pamięć wzrokowa. Obserwacje i wyniki naniesiemy na specjalnie przygotowanej karcie Diagnozy funkcjonalnej. + 50 kart diagnostycznych w zestawie + nagrania z instrukcją używania.
Źródło informacji: https://sklep.cwiczeoko.pl/?product=tyflotests-diagnoza-funkcjonalna
  • Akcesoria diagnostyczne: Test Wortha, Test Muchy, okulary z przesłonkami (doposażenie w narzędzia sfinansowane przez Fundację Energa).
Fundacja Energa grupa orlen
Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/
Test Muchy jest to klasyczny zestaw testów, od lat uznawany za standard w badaniu widzenia przestrzennego. Test ten jest zarówno w świecie, jak i w Polsce, najpowszechniej stosowanym standardowym narzędziem do oceny i pomiaru stereopsji. Do zestawu dołączone są standardowe okulary polaryzacyjne.
przesiewowe badanie dla dzieci 5-6 lat wzrok
Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/
Okularki Stokrotka to atrakcyjna alternatywa przesłonek pirackich i innych metod okluzji podczas badania widzenia obuocznego u młodszych dzieci. Każde oko może być w łatwy sposób zasłaniane i odsłaniane bez zdejmowania okularków z buzi dziecka. Rozmiar pozwala na zastosowanie u dzieci od 1 do 7 r.ż.
Źródło obrazka/informacji:https://optometria.pl/
Klasyczny test Wortha do szybkiego wykrywania anomalii widzenia obuocznego. W komplecie okulary czerwono-zielone.
  • Sprzęt diagnostyczny: autorefraktometr, tj. aparat do badania przesiewowego wzroku, tzw. Portable Vision Screener PVS-200).
Portable Vision Screener PVS-200: jest ręcznym, przenośnym urządzeniem służącym do łatwego i szybkiego wykrycia problemów z widzeniem u dzieci (idealne rozwiązanie do badań przesiewowych), zapewnia obiektywną ocenę i natychmiastowe wykrycie wielu problemów ze wzrokiem: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm; zapewnia szybki pomiar obuoczny z odległości 1m, bezprzewodowy wydruk wyników badań.
Przeznaczenie/efekty: Urządzenie zostanie wykorzystane do: - przeprowadzenia nieinwazyjnych badań w zakresie procesu widzenia, tj. przesiewowych badań widzenia wśród dzieci przedszkolnych/szkolnych; - wyłonienia dzieci/uczniów z nieprawidłowościami widzenia i skierowanie do pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista/optometrysta) celem potwierdzenia/wykluczenia nieprawidłowości w procesie widzenia czy podjęcia działań terapeutycznych; - wykonania badania przesiewowego obu oczu jednocześnie, z komfortowej dla uczestnika badania odległości 1 metra; - wykrywania potencjalnych symptomów częstych chorób oczu, m.in.: wady refrakcji oka (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmaztyzm); wady mogące świadczyć o amblyopii (różnowzroczność, zez); nieprawidłowości dotyczące źrenic (anizokoria).
  • Wskazania diagnostyczne w zakresie diagnozy autorstwa Mikołaja Markiewicza /Instytut Treningu i Terapii Widzenia): Wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem; Widzenie obuoczne.
PRZEBIEG BADANIA PROCESU WIDZENIA

Przebieg badania procesu widzenia (ocena funkcjonalna widzenia z wykorzystaniem w/w narzędzi/pomocy/ sprzętu):

1). Określenie preferencji oka.

2). Wyznaczenie oka dominującego do dali.

3). Wyznaczenie oka dominującego do bliży.

4). Badanie ostrości wzroku do dali/bliży.

5). Kontrast – bliż/dal.

6). Badanie ruchów oczu – ruchy skaczące (sakkadowe).

7). Badanie ruchów oczu – ruchy śledzące.

8). Badanie ruchów oczu – ruchy wergencyjne.

9). Badanie ustawienia gałek ocznych dal/bliż- test zasłaniania (cover test).

10). Pomiar punktu bliskiego konwergencji (PKB).

11). Pomiar bliży akomodacji (PBA).

12). Sprawność akomodacji/metoda dynamiczna: dal – bliż.

13). Widzenie obuoczne/stereoskopowe.

14). Wyodrębnianie z tła figury (dal/bliż).

15). Test odblasków rogówkowych.

16). Różnicowanie kolorów.

17). Różnicowanie obrazków.

18). Obserwacja w zakresie CVI (korowe zaburzenia widzenia).

Czas badania: dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.


Badanie przesiewowe widzenia wg autorstwa B. Pakuła (przykład)