Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi

7 lutego 2024, 16:27
  • Zajęcia mają formę cotygodniowych spotkań grupowych.
  • Przeznaczone są dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy mają zdiagnozowane zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD).
  • Zajęcia składają się z trzech modułów: zajęć psychoruchowych mających na celu rozładowanie pobudzenia psychoruchowego, treningu koncentracji uwagi, zajęć relaksacyjnych- czynnych i biernych.
  • Celem zajęć jest wdrażanie dzieci do przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad społecznych i wygaszania zachowań niepożądanych.
  • Pracujemy metodami behawioralnymi głównie poprzez wzmocnienia pozytywne i metody żetonowe.
  • W ramach treningu koncentracji uwagi prowadzimy różnego rodzaju oddziaływania psychoedukacyjne, stymulujące rozwój poznawczy, usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, jak również trening umiejętności społecznych.