DLACZEGO BADANIE WIDZENIA U DZIECI JEST TAK WAŻNE - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

DLACZEGO BADANIE WIDZENIA U DZIECI JEST TAK WAŻNE

4 marca 2024, 14:26
Patrzeć to jeszcze nie znaczy widzieć, ponieważ prawidłowy rozwój widzenia jest możliwy, jeżeli zostaną spełnione określone warunki widzenia, tj.:
  • dobry stan układu wzrokowego pod względem anatomicznym i zdrowotnym,
  • czynniki fizjologiczne wynikające ze stanu wzroku, takie jak: ostrość wzroku, pole widzenia, motoryka oka, funkcje mózgowe umożliwiające kontrolowanie, przetwarzanie i interpretowanie informacji wzrokowych na podstawie fiksacji, akomodacji związanej ze zmianą kształtu soczewki, fuzji i postrzegania ruchu.
Umiejętność widzenia nie jest kompetencją wrodzoną, nie rozwija się wyłącznie w sposób automatyczny – uczymy się widzieć.
Pamiętaj! Niezakłócony/prawidłowy proces widzenia jest niezbędny do tego, by Twoje dziecko mogło w pełni cieszyć się zabawą i rozwijać funkcje psychomotoryczne w domu, przedszkolu/szkole.
Do rozwoju funkcji psychoimotorycznych potrzebna jest, m.in.: prawidłowa ostrość widzenia na każdą odległość, bezproblemowe łączenie pracy obojga oczu czy prawidłowy ruch gałek ocznych.
Widzenie dziecka rozwija się od urodzenia do około 8/9 roku życia, dlatego kontroluj wzrok Twojego dziecka, w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ponieważ niezdiagnozowane i nieskorygowane zaburzenia widzenia mogą być przyczyną trudności w uczeniu się.
Pamiętaj! Jeśli chociaż jedno z rodziców ma wadę wzroku – istnieje duże ryzyko wystąpienia wady wzroku u dziecka.
Pamiętaj! Prawidłowy wzrok rodziców nie wyklucza rozwoju wady wzroku u dziecka.
Pamiętaj! Nie tylko wada wzroku u dziecka (krótkowzroczność, dalekowzroczność/astygmatyzm), ale też niedowidzenie (tzw. leniwe oko), zez, słaba percepcja głębi czy ślepota barw – to również problemy w zakresie procesu widzenia.
ZBADAJ SWOJE DZIECKO – ZGŁOŚ SIĘ NA PRZESIEWOWE BADANIE WIDZENIA!
Przesiewowe badanie widzenia to badanie profilaktyczne. Podczas badania przesiewowego widzenia diagnosta nie stwierdza zaburzeń widzenia. Celem badania jest wstępna ocena procesu widzenia oraz przekazanie ogólnej informacji o procesie widzenia. W przypadku nieprawidłowości w procesie widzenia wskazane jest działanie w kierunku pogłębionej diagnostyki specjalistycznej (okulista, optometrysta) celem uzyskania pełnej diagnozy wzrokowej. Wynik badania uzyskany w ramach oceny procesu widzenia nie jest ostatecznym rozpoznaniem, ponieważ nie jest badaniem medycznym i nie może zastąpić konsultacji przeprowadzonej przez specjalistę (m.in.: okulistę/optometrystę).
  • Badanie przeprowadzane jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka na podstawie Wniosku rodziców (opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia) o przeprowadzenie badań procesu widzenia w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej.
  • Wniosek rodziców (opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia) o przeprowadzenie badań procesu widzenia w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej należy złożyć w sekretariacie poradni (sekretariat czynny od 7.30 do 15.30/sala numer 100 – I piętro) https://ppp.slupsk.pl/wnioski/WNIOSEK_Widzenie.pdf
  • Do Wniosku należy dołączyć Kwestionariusz wywiadu KWESTIONARIUSZ_WYWIAD RODZICE
  • Diagnosta przeprowadza badania po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicem/poprawnym opiekunem dziecka.
  • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostają zapoznani z wynikiem badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie widzenia otrzymują wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej (m.in.: okulista,optometrysta, fizjoterapeuta, neurolog).