Szkoła Policealna - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny