Oferta szkoły

 • rzetelne wykształcenie
  • - wysoki przyrost wiedzy
  • - zdawalność matury 96% (z 2011 r.)

 • miłą atmosferę

 • sprawdzenie swoich możliwości w olimpiadach

 • nauka w dobrze wyposażonych gabinetach oraz pracowniach komputerowych

 • konta poczty elektronicznej w domenie szkoły

 • wycieczki edukacyjne

 • rozwijanie swoich zainteresowań

 • udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach edukacyjnych

 • możliwość rozwijania zainteresowań informatycznych w Lokalnej Akademii Informatycznej, działającej przy naszej szkole

 • kształcenie integracyjne w Gimnazjum i Liceum

 • rozwijanie zainteresowań sportowych takich jak:
  • piłka ręczna dziewcząt
  • koszykówka chłopców
  • badminton
  • rozwijanie zainteresowań sportowych


Szkoła zapewnia

 • skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego

 • pomoc w wyborze kierunku studiów

 • indywidualizację pracy z uczniem

 • konsultacje z nauczycielami

 • fakultety z przedmiotów wybranych na maturze

 • pomoc psychologa, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego

 • indywidualny program gimnastyki korekcyjnej

 • bezpieczeństwo

SZKOŁA JEST BEZPIECZNA (MONITOROWANA)


Baza szkoły

 • teren o powierzchni 3 ha

 • zaplecze sportowe:
  • 2 hale sportowe
  • 1 sala gimnastyczna
  • 1 boisko piłkarskie
  • boisko piłki ręcznej
  • boisko lekkoatletyczne z bieżnią, skocznią w dal, miejscem do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem
  • urządzenia lekkoatletyczne wraz z bieżnią przełajową
  • boisko do siatkówki plaźowej


 • podjazd i winda dla osób niepełnosprawnych

 • pomieszczenia dydaktyczno-wychowawcze opiekuńcze i socjalne

 • 30 sale lekcyjne

 • 2 pracownie komputerowe
  (w tym pracownia graficzna Apple)

 • skomputeryzowana biblioteka
  • katalogi on-line
  • duża czytelnia
  • ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) • sala multimedialna

 • sala widowiskowo-kinowa (130 miejsc)

 • stołówka

 • sklepik

 • indywidualne szafki dla uczniów

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013