Porozumienie o współpracy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku

Zygmunta Augusta 62a, 76-200 Słupsk • telefon: 514 342 163 • e-mail:

Porozumienie o współpracy

Porozumienie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zawarte w dniu 09.03.2021 roku w Słupsku pomiędzy Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy reprezentowaną przez: Annę Staniewicz Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy a Przedszkolem Miejskim nr 3 w Słupsku reprezentowanym przez: Ilonę Pakos Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w sprawie współpracy Ochotniczych Hufów Pracy z Przedszkolem Miejskim nr 3 w Słupsku w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży (uczestników Ochotniczych Hufców Pracy) oraz integracji, synergii w wspólnym kreowaniu przestrzeni społecznej, postaw rówieśniczych podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 3 w Słupsku.

W ramach współpracy obie strony będą realizować ustalone zadania i podejmować nowe przedsięwzięcia w zakresie osiągnięcia celów:

  1. wyrównania szans rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza najsłabszej, znajdującej się w niekorzystnej sytuacji społecznej lub rodzinnej,
  2. socjalizacji dzieci i młodzieży,
  3. wyposażenia dzieci i młodzieży w umiejętność pokonywania własnych słabości, radzenia sobie z porażkami, poczuciem bezsilności,
  4. stwarzania możliwości atrakcyjności i alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
  5. rozwijania inwencji dzieci i młodzieży w atmosferze proekologicznej, prozdrowotnej,
  6. kształtowania samodyscypliny. charakteru i współodpowiedzialności,
  7. wspierania rozwoju talentów- dzieci i młodzieży uzdolnionej,
  8. tworzenie listy i promocja wspólnego projektu ,,Zawody na fali"
Przedsięwzięcia będą realizowane przez uczestników i wychowawców z 11-19 Hufca Pracy w Słupsku.Porozumienie