Rok szkolny 2012/2013 Ogólne informacje o przedszkolu. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Rok szkolny 2012/2013 Ogólne informacje o przedszkolu.

4 września 2012, 18:08

Przedszkole Miejskie Nr 6 usytuowane jest nad rzeką Słupią przy ul. Wandy 3. Położone jest w bardzo atrakcyjnym punkcie miasta, blisko centrum a jednocześnie z dala od zgiełku komunikacyjnego, w pobliżu terenów spacerowych (las, park, stawek).

Do dyspozycji dzieci przeznaczony jest plac zabaw wyposażony w kolorowe, ekologiczne zabawki terenowe oraz wyodrębnione miejsce do zajęć i gier ruchowych.

Budynek, w którym mieści się przedszkole jest wielokondygnacyjny. Funkcjonują w nim 4 oddziały dla dzieci 3, 4, 5, 6 latków.

Sale dydaktyczne wyposażone są w kolorowe meble dostosowane do wieku dzieci, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i zabawki. Na bieżąco modernizuje się i uaktualnia kąciki zainteresowań.

            Przedszkole ma wyraźnie określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stawia się podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie do nauki w szkole. W naszym przedszkolu:

  • zapewniamy atmosferę akceptacji dziecka,
  • jesteśmy otwarci na jego potrzeby i zainteresowania,
  • wspieramy jego aktywność i kreatywność,
  • pomagamy w rozwoju talentów muzycznych, plastycznych, teatralnych dziecka

Od 1 września 2008r. w placówce został utworzony oddział dwujęzyczny z językiem niemieckim dla dzieci 3-letnich. Do roku szkolnego 2011/2012 j. niemiecki prowadzony był we wszystkich czterech oddziałach (dla wszystkich grup wiekowych). Zajęcia te były bezpłatne i zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

            Dzieci miały  możliwość poznawać język niemiecki poprzez zabawę, uczyły się języka mówionego bez formalnego nauczania.

W grupie pracowały 2 nauczycielki, jedna prowadziła zajęcia dydaktyczne w języku polskim, druga w języku niemieckim. Nauczycielki ściśle ze sobą współpracowały, wspólnie opracowując plany pracy dydaktycznej. W roku szkolnym 2012/2013 j. niemiecki nie będzie realizowany ponieważ pani Ania przebywa na urlopie dla podratowania zdrowia.