Realizacja procesu wychowawczo - dydaktycznego - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Realizacja procesu wychowawczo - dydaktycznego

4 września 2012, 18:34

Realizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego opiera się na:

  1. Programie edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” Małgorzaty  Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Jest to najlepszy program,  dostosowany do założeń nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego.
  2. „Program wychowania i kształcenia sześciolatków” – E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej, G.Grabowskiej

W placówce realizujemy również programy autorskie

  • „Bezpieczny przedszkolak” – celem ogólnym programu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu uczestnictwa w ruchu drogowym.
  • „Z jeżykiem Tuptusiem idę do przedszkola” program adaptacyjny dzieci trzyletnichdo warunków przedszkolnych.
  • „Źródło życia – to woda” program z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci 5 – letnich.
  • „Mądra głowa zna przysłowia” – innowacja pedagogiczna.

W pracy wychowawczo dydaktycznej nauczyciele naszej placówki stosują wiele najnowszych rozwiązań metodycznych

  • Metodę Dobrego Startu
  • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej
  • Metoda Weroniki Sherborn