Rozkład dnia w przedszkolu - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Rozkład dnia w przedszkolu

4 września 2012, 19:03

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH.

 

6.30 – 7.30   Swobodne zabawy przy współudziale nauczyciela – zabawy i gry dowolne  według zainteresowań – dzieci witają się ze swoimi rówieśnikami podejmując z nimi zabawę, w trakcie której jest dużo okazji do uczenia się zgodnej i wspólnej zabawy, dzielenia się zabawkami i nauki przestrzegania zasad gier i zabaw.

7.30 – 8.00   Praca indywidualna z dzieckiem – czas schodzenia się dzieci i rozchodzenia się dzieci do domu jest dobrą okazją do podjęcia indywidualnej pracy i rozmowy z konkretnym dzieckiem, które tego potrzebuje. Bardzo często w czasie zajęć z całą grupą nie ma okazji do indywidualnego zauważenia każdego dziecka. W momencie przychodzenia i rozchodzenia się dzieci jest ich niewielka garstka i ten czas nauczyciele starają się wykorzystać i poświęcić na diagnozowanie postępów dziecka w nauce np. liczeniu, rysowaniu, starannemu wykonywaniu prac itd. Pozostałe dzieci chętnie się bawią, budują manipulują klockami, układają puzzle, grają w gry planszowe, „czytają” bajki, śpiewają , tańczą, rysują.

8.00 – 8.15   Poranna rozgrzewka – ćwiczenia poranne są na stałe wpisane w rytm naszego codziennego dnia, są one pierwszym zorganizowanym i uporządkowanym elementem pracy z grupą dzieci. Poranna rozgrzewka ma przede wszystkim na celu zorganizowanie i zdyscyplinowanie dzieci by poprzez wytworzenie często radosnego i pogodnego nastroju grupy pobudzić organizm do intensywniejszego działania w ciągu dnia. Są to najczęściej zabawy muzyczno ruchowe i ćwiczenia, które uruchamiają duże grupy mięśniowe, ale także i małą motorykę ( rozruszanie dłoni, palców, stóp, gimnastyka buzi i języka ) ćwiczenia uspokajające.

8.15 – 8.30   Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, organizacyjne. Każde dziecko ma w łazience swój osobisty ręcznik i swój kubek ze szczoteczką. To wprowadza ład, porządek i poczucie, że są to rzeczy osobiste, które może używać tylko konkretne dziecko. Bardzo mocno zwracamy dzieciom uwagę na osobistą higienę oraz kulturalne zachowanie w łazience, toalecie, szanowanie miejsca publicznego, z którego korzystają inni.

8.30 – 9.00   Śniadanie

9.00 – 9.15   Czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu, teraz myjemy nie tylko ręce ale i ząbki – mycie rąk przed i po posiłku a także mycie zębów po posiłku ma za zadanie wyrobienie w dzieciach nawyku higienicznego, dbania o swoje i innych zdrowie.

9.15 – 10.45  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.  Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Rozwijanie pozytywnego obrazu dziecka (indywidualizacja ). Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez Panią – malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, wycinamy, uczestniczymy w zajęciach konstrukcyjnych, badawczych i gimnastykujemy się, czasami zapraszamy do nas gości albo bierzemy czynny udział w przedszkolnych uroczystościach. W międzyczasie jemy II śniadanie, a później każdy bawi się w to, co lubi najbardziej lub uczestniczy w zajęciach z Panią w małych grupkach lub indywidualnie.

10.45 – 11.45  Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki o charakterze poznawczym i rekreacyjnym. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie i odkrywanie.

11.45 – 12.00  Doskonalenie nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk przed obiadem.

12.00 – 12.30 Obiad – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przezwyciężania uprzedzeń i przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia. Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem obiadu. Kształtowanie zachowań pro-zdrowotnych.

12.30 – 13.50  Poobiedni odpoczynek w grupie 3-latków. Leżakowanie trwa do godziny 13.50, by zmniejszyć niektórym dzieciom stres związany ze spaniem w przedszkolu i by umilić odpoczynek pozostałym, włączana jest relaksacyjna muzyka, która pozwala odprężyć się maluchom po całym dniu intensywnych zabaw i zajęć.

13.30 – 14.00  Umożliwienie dzieciom udziału w zabawie ruchowej. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku.

14.00 – 14.20   Posiłek – zupa.

14.20 – 16.30   Swobodne zabawy przy współudziale nauczyciela. Praca z dziećmi wymagającymi pracy wyrównawczej oraz z dziećmi zdolnymi. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej ruchowej aktywności dzieci. Możemy iść do domu – choć jeszcze chętnie się bawimy, manipulujemy klockami, układamy puzzle, gramy w gry planszowe, czytamy bajki, śpiewamy, tańczymy, lepimy plasteliną, rysujemy…

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

 

6:30 – 7:00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7:00 – 8:00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową  i  słuchową,  grafomotorykę).

8:00 – 8:15 Ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie.

9:00 – 10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:15 – 10:30 Drugie śniadanie.

10:30 – 11:45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np.: w ogrodzie przedszkolnym, w parku)  lub w sali;

ćwiczenia gimnastyczne.

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 12:45 Ćwiczenia relaksacyjne.

12:45 – 13:45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali.

13:45 – 14:00 Przygotowanie do posiłku – zupa.

14:00 – 14:15 Zupa.

14:15 – 16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.