UWAGA RODZICE! Odpłatność za przedszkole - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

UWAGA RODZICE! Odpłatność za przedszkole

4 września 2012, 19:08

ODPŁATNOŚC ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Wpłaty za przedszkole z tytułu wyżywienia i opłaty stałej należy dokonywać na dwa odrębne konta

1.   KONTO BANKOWE DO WPŁA ZA WYŻYWIENIE

                 79114021180000217625001003

Wpłaty za wyżywienie należy dokonywać do 10 każdego miesiąca  (z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz grupę do której dziecko uczęszcza).

 

2.   KONTO BANKOWE DO WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY STAŁEJ

                                  08114011530000217625001001

Wpłaty z tytułu opłaty stałej należy dokonywać do 10 każdego miesiąca.