Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku
Wandy 3, 76-200 Słupsk
telefon: 513 408329
504 261221
e-mail: 

Aktualności

13 listopada 2019, 21:03POZNAJEMY ZAWODY RODZICÓW

POZNAJEMY ZAWODY RODZICÓW
W ramach programu "Poznajemy zawody", w dniu 13 listopada dzieci z grupy III odwiedziły kancelarię adwokacką w której pracują rodzice Iwa. Tata Iwa, pan Paweł w przystępny i bardzo interesujący sposób opowiedział przedszkolakom o swojej pracy. Dzieci poznały zawody związane z sądownictwem. Wzbogaciły wiedzę na temat pracy: notariusza, adwokata i sędziego. Miały również okazję przymierzenia stroju adwokata. Dowiedziały się, że toga jest strojem urzędowym na rozprawach sądowych, a kolory żabotów zależą od wykonywanego przez prawnika zawodu. Następnie rodzice Iwa zaprowadzili nas do sądu, gdzie w sali rozpraw dzieci miały możliwość zasiąść w dowolnie przez siebie wybranym miejscu. Tam zapoznały się z przebiegiem rozprawy sądowej.
Było to bardzo interesujące a zarazem pouczające spotkanie.
Bardzo dziękujemy pani Izabeli i panu Pawłowi za zaproszenie nas do swojej kancelarii.
POZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓWPOZNAJEMY ZAWODY RODZICÓW
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013