MALUSZKI W BIBLIOTECE - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

MALUSZKI W BIBLIOTECE

15 grudnia 2021, 20:53
MALUSZKI W BIBLIOTECE
W dniu 14 grudnia Maluszki po raz kolejny udały się do biblioteki .
Tym razem poznawały książeczki o tematyce świątecznej .
Z ożywieniem rozmawiały o wizycie Mikołaja w przedszkolu.
Dzieci obejrzały też krótki film o Mikołaju i jego pomocnikach, a na zakończenie wizyty wykonały kolorową pracę plastyczną.
Efekty artystycznych dokonań można obejrzeć w szatni Maluszków.
MALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECEMALUSZKI W BIBLIOTECE