"Czysta woda - zdrowe życie" - konkurs plastyczny - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 „Kasztanowy Domek” w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

"Czysta woda - zdrowe życie" - konkurs plastyczny

13 kwietnia 2013, 15:38
"Czysta woda - zdrowe życie" - konkurs plastyczny

"Czysta woda - zdrowe życie" to konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Wincentego Pola z Nowym Stawie. W konkursie udział wzięły dzieci z najstarszej grupy: Martynka J., Jeremi G., Kuba R., Martynka Cz. i Julia P. Celami konkursu było rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez kształtowanie zachowań i postaw sprzyjających dbałości o ziemię, wodę i ścieki; rozwijanie wrażliwości dzieci na temat działań ekologicznych; kształtowanie harmonii ze środowiskiem i przyrodą, pogłębienie wiedzy dotyczącą oczyszczania i oszędzania wody; rozwijanie wrażliwości estetycznej orza indywidualnych zdolności twórczych.

"Czysta woda - zdrowe życie" - konkurs plastyczny"Czysta woda - zdrowe życie" - konkurs plastyczny"c"Czysta woda - zdrowe życie" - konkurs plastyczny