Realizacja procesu wychowawczo - dydaktycznego 2013/14 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Realizacja procesu wychowawczo - dydaktycznego 2013/14

9 września 2013, 17:01

Realizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego opiera się na:

 1. Programie edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Jest to najlepszy program, dostosowany do założeń nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 2. Program wychowania i kształcenia sześciolatków” – E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej, G.Grabowskiej.

 3. Program wychowawczy przedszkola”.

 4. Program profilaktyczny przedszkola”.

 5. Program koncepcji pracy przedszkola”.

 6. Roczny plan pracy przedszkola „Wzbogacanie wiedzy ekologicznej dzieci, poznawanie przyrody i środowiska przyrodniczego”.

 7. Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

W placówce realizujemy również programy autorskie

 • Bezpieczny przedszkolak” – celem ogólnym programu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu uczestnictwa w ruchu drogowym.

 • Z misiem Uszatkiem idę do przedszkola” program adaptacyjny dzieci trzyletnichdo warunków przedszkolnych.

 • Źródło życia – to woda” program z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci 5 – letnich.

 • Mądra głowa zna przysłowia” – innowacja pedagogiczna.

W pracy wychowawczo dydaktycznej nauczyciele naszej placówki stosują wiele najnowszych rozwiązań metodycznych

 • Metodę Dobrego Startu

 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona

 • Metoda Weroniki Sherborn

 • Gimnastykę twórczą R. Labana i Orffa

 • Elementy zabaw E. Wagner

 • Elementy glottodydaktyki (ćwiczenia ortofoniczne i artykulacyjne)

 • Zabawy przygotowujące do pisania D. Berthet, zabawy z tekstem A. i J.M. Versini, M. N. Bignet

 • Zabawy muzyczno – ruchowe E. Konarska

 • Zabawy relaksujące D. Chauvela, Ch. Noreta

 • Zabawy badawcze E. Węgrzyn-Kameli

 • Zabawy twórcze K. W. Vopla