Konta bankowe do opłat za przedszkole - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Konta bankowe do opłat za przedszkole

9 września 2013, 17:50

ODPŁATNOŚC ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wpłaty za przedszkole z tytułu wyżywienia i opłaty stałej należy dokonywać na dwa odrębne konta

1. KONTO BANKOWE DO WPŁA ZA WYŻYWIENIE

79114021180000217625001003

Wpłaty za wyżywienie należy dokonywać do 10 każdego miesiąca (z góry, z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz grupę do której dziecko uczęszcza).

2. KONTO BANKOWE DO WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY STAŁEJ

08114011530000217625001001

Wpłaty z tytułu opłaty stałej należy dokonywać do 10 każdego miesiąca. (z dołu)