Pasowanie na "starszaka" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Pasowanie na "starszaka"

7 listopada 2014, 21:32

W dniu 06.11.20114r. o godz. 15:30 odbyło się uroczyste pasowanie na starszaka w grupie III. Na uroczystość bardzo licznie przybyli rodzice naszych wychowanków. W części artystycznej dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki przygotowane w języku polskim i niemieckim oraz taniec i pląsy poznane w ramach rytmiki z MDK – u. Dzieci wystąpiły w koszulkach z logo przedszkola oraz czerwonych biretach zakupionych specjalnie na tę okazję. Program artystyczny miał charakter „egzaminu” sprawdzającego znajomość zasad zgodnego współżycia w przedszkolu, zasad kultury, zasad bezpieczeństwa i ruchu drogowego, zdrowego odżywiania, dbania o porządek, przybory szkolne i zabawki. Przedszkolaki zdały ten „egzamin” śpiewająco, dlatego zostały pasowane na starszaka, złożyły uroczyste ślubowanie i zostały obdarowane pięknym dyplomem oraz słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Po uroczystości bardzo wielu rodziców złożyło wyrazy zadowolenia, podziękowania oraz gratulacje za pięknie przygotowaną uroczystość.

Zdjęcia z uroczystości do obejrzenia w zakładce Multimedia