Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej

16 lutego 2015, 21:55

Dnia 9 lutego 2015 roku odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie z młodszym inspektorem Straży Miejskiej p. Konradem Kowalewiczem w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły i do domu”. Głównym założeniem programu jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego
z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze i tym samym zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz omówienie niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w drodze do przedszkola. Najważniejszymi celami przeprowadzonych zajęć było:

1. Kształtowanie u dzieci odpowiedniej postawy dotyczącej bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

2. Poznanie zasad przechodzenia przez jezdnię.

3. Poznanie kolorów i ich znaczenia w sygnalizacji świetlnej dla pieszych.

4. Omówienie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu oraz bezpiecznej zabawy.

5. Omówienie bezpiecznego zachowania wobec napotkanego psa.

6. Omówienie bezpiecznego zachowania wobec napotkania osoby obcej.

Na początek gość przybliżył przedszkolakom ciężką pracę Straży Miejskiej – umożliwił obejrzenie munduru, czapki oraz przedmiotów, których używa podczas pełnienia obowiązków: pałki, kajdanek, radia. Pan Konrad zademonstrował dzieciom sposób obezwładniania napastnika,
co zrobiło na przedszkolakach ogromne wrażenie. Ciekawość dzieci wzbudził kontakt z „bazą” przez radio. Wyjaśnił również dzieciom na czym polega różnica między Strażnikiem Miejskim,
a policjantem. Różnica, w dużym skrócie, polega na tym, że Strażnicy Miejscy zajmują się wykroczeniami mniejszej wagi, natomiast policjanci ścigają też „groźnych przestępców”.

W dalszej części spotkania Strażnik Miejski uczulał dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywały na pomoc funkcjonariuszy i miały zaufanie do osób mundurowych. Dzieci zostały pouczone odnośnie numeru alarmowego – 112. W rozmowie z dziećmi mówił również o tym, jak ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia czy zagubienia się.

Na zakończenie dzieci otrzymały obrazki do kolorowania. Mamy nadzieję, że uda się nam umówić ze Strażnikami Miejskimi na kolejne spotkanie, może tym razem w terenie. Już
z niecierpliwością na nie czekamy.