Nasze przedszkole - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Nasze przedszkole

Nasze przedszkole

INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Słupsku jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Słupsk. Położone jest przy ulicy Wandy 3 w wolno stojącym, dwupiętrowym budynku, w bardzo atrakcyjnym punkcie, blisko centrum, a jednocześnie z dala od zgiełku komunikacyjnego, w pobliżu terenów spacerowych (las, park, stawek). Przedszkole posiada duży plac zabaw wyposażony w sprzęt rekreacyjny do zabaw ruchowych i dowolnych.

Czynne jest od godziny 6.30 - 16.30. Placówka jest przedszkolem 4-oddziałowym dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich, obejmuje opieką 101 dzieci.

Bazę przedszkola stanowią cztery estetycznie i funkcjonalnie urządzone sale do zajęć i zabaw dla dzieci, dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki, nowoczesne meble i krzesełka, kąciki zainteresowań. Przedszkole dysponuje zapleczem sanitarnym i żywieniowym.

Od 1 września 2008r. w placówce został utworzony oddział dwujęzyczny z językiem niemieckim dla dzieci 3-letnich.W roku szkolnym 2011/2012 język niemiecki prowadzony był już dla wszystkich dzieci w czterech oddziałach.

Dzieci mają możliwość poznawać język niemiecki poprzez zabawę, uczą się języka mówionego bez formalnego nauczania.

W grupie pracują dwie nauczycielki, jedna prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim, druga w języku niemieckim. Nauczycielki ściśle ze sobą współpracują, wspólnie opracowują plany pracy dydaktyczne, które są realizowane w języku niemieckim i polskim.

Dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne, dzięki podejmowanym przez wszystkich pracowników działaniom, które są monitorowane i modyfikowane. Oferta przedszkolna jest dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, a także zgodna z oczekiwaniami rodziców. Poza zajęciami obowiązkowymi przedszkole proponuje zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki.

Zespół pedagogiczny stanowi 9 wykwalifikowanych nauczycielek: 8 dyplomowanych i 1 n-lka mianowana. Wszystkie nauczycielki legitymują się wyższym wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym.

Kadra systematycznie doskonali się zawodowo, nauczycielki podnoszą swoje kwalifikacje, ukończyły liczne kursy i studia podyplomowe.

Terapię pedagogiczną ukończyły cztery nauczycielki, oligofrenopedagogikę dwie.

W swojej pracy zawodowej z dziećmi nauczyciele wykorzystują liczne innowacje pedagogiczne, programy autorskie, stosują różne metody i formy pracy, które uatrakcyjniają zajęcia.

Styl pracy naszych nauczycielek, przekłada się na aktywność naszych wychowanków, którzy są laureatami licznych konkursów: recytatorskich i plastycznych, także międzynarodowych „Od morza jesteśmy”.

Wszyscy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za wizerunek przedszkola, współpracują ze sobą w powołanych zespołach nauczycielskich i w sytuacjach codziennych.

Rokrocznie, w okresie wiosennym, dzieci z naszej placówki ze wszystkich grup wiekowych biorą udział w wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych, m. in. do pasieki w Krzemienicy, do Wioski Hobbitów w Sierakowie, do Indiańskiej wioski, na Kowbojskim szlaku w Runowie, jak też do Słowińskiego Parku Narodowego

Tego typu imprezy w plenerze kończą się zwykle zabawami integracyjnymi, pieczeniem kiełbasek.

Na terenie placówki odbywają się liczne uroczystości przedszkolne związane z kalendarzem imprez okolicznościowych.