Rozkład dnia dla dzieci młodszych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Rozkład dnia dla dzieci młodszych

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy przy współudziale nauczyciela – zabawy i gry dowolne według zainteresowań.

7.30 – 8.00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – 8.15 Poranna rozgrzewka – są to najczęściej zabawy muzyczno - ruchowe i ćwiczenia, które uruchamiają duże grupy mięśniowe,

ale także i małą motorykę ( rozruszanie dłoni, palców, stóp, gimnastyka buzi i języka ) ćwiczenia uspokajające.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, organizacyjne

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 9.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu.

9.15 – 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.

10.00 – 10.15 Drugie śniadanie.

10.15 – 11.45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki o charakterze poznawczym i rekreacyjnym.

11.45 – 12.00 Doskonalenie nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk przed obiadem.

12.00 – 12.30 Obiad (I danie - zupa) – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przezwyciężania uprzedzeń i przyzwyczajanie

do zdrowego żywienia.

12.30 – 14.00 Poobiedni odpoczynek.

14.00 – 14.15 Wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku.

14.15 – 15.00 Posiłek – II danie.

15.00 – 16.30 Swobodne zabawy przy współudziale nauczyciela. Praca z dziećmi wymagającymi pracy wyrównawczej oraz z dziećmi zdolnymi.

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej ruchowej aktywności dzieci.