Rozkład dnia dla dzieci starszych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Rozkład dnia dla dzieci starszych

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30 – 8.20 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00 – 10.15 Drugie śniadanie.

10. 15 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad – I danie (zupa)

12.30 – 12. 45 Ćwiczenia relaksacyjne.

12.45 – 14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na podwórku przedszkolnym.

14.00 – 14.15 Przygotowanie do posiłku

14.15 – 15.00 Posiłek – II danie.

15.00 – 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.