Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku
Wandy 3, 76-200 Słupsk
telefon: 513 408329
504 261221
e-mail: 

Zadania wiodące w pracy dydaktyczno-wychowawczej

HASŁA PRZEWODNIE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W ŻYCIU CODZIENNYM W ROKU SZKOLNYM 2015/16


"Piękna nasza Polska cała i nasz region też"

Realizacja powyższej tematyki odbywa się poprzez:

  1. Budowanie świadomości patriotycznej, miłości do ojczyzny, poprzez wzbogacanie wiedzy na temat własnego regionu.
  2. Uwrażliwienie dzieci na piękno i bogactwo kulturowe regionu w którym mieszkają.
  3. Kształtowanie w dzieciach poczucia przywiązania i dumy ze swojego najbliższego otoczenia.
  4. Pielęgnowanie tradycji związanych z kulturą regionu.


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013