Zadania wiodące w pracy dydaktyczno-wychowawczej - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

Zadania wiodące w pracy dydaktyczno-wychowawczej

HASŁA PRZEWODNIE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W ŻYCIU CODZIENNYM W ROKU SZKOLNYM 2015/16


"Piękna nasza Polska cała i nasz region też"

Realizacja powyższej tematyki odbywa się poprzez:

  1. Budowanie świadomości patriotycznej, miłości do ojczyzny, poprzez wzbogacanie wiedzy na temat własnego regionu.
  2. Uwrażliwienie dzieci na piękno i bogactwo kulturowe regionu w którym mieszkają.
  3. Kształtowanie w dzieciach poczucia przywiązania i dumy ze swojego najbliższego otoczenia.
  4. Pielęgnowanie tradycji związanych z kulturą regionu.