TERMINARZ REKRUTACJI 2017/18 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

Wandy 3, 76-200 Słupsk • telefon: 504 261 221 • e-mail:

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/18

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 kwietnia

do 5 maja 2017 r.

od 22 maja

do 26 maja 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe

od 8 maja

do 11 maja 2017 r.

od 29 maja

do 1 czerwca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 maja 2017 r.

2 czerwca 2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 maja

do 18 maja 2017 r.

od 5 czerwca

do 8 czerwca 2017 r.5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 maja 2017 r.

9 czerwca 2017 r.


Do pobrania