Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku
Wandy 3, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8481188
59 8423835
e-mail: 

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/18

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 kwietnia

do 5 maja 2017 r.

od 22 maja

do 26 maja 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe

od 8 maja

do 11 maja 2017 r.

od 29 maja

do 1 czerwca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 maja 2017 r.

2 czerwca 2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 maja

do 18 maja 2017 r.

od 5 czerwca

do 8 czerwca 2017 r.5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 maja 2017 r.

9 czerwca 2017 r.


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013