Nowatorstwo pedagogiczne - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku

Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk • telefon: 512 844 783 • e-mail:

Nowatorstwo pedagogiczne

Nowatorstwo pedagogiczne:

"Zabawy z językiem rosyjskim"- innowacja jest realizowana w grupie III, IV i V. Treści nauczania języka rosyjskiego zostały zintegrowane z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Proces realizacji przebiega we współpracy pomiędzy nauczycielkami języka polskiego oraz języka rosyjskiego. Dzieci chętnie biorą udział w zabawach ruchowych do piosenek z niecierpliwością oczekując na swoją kolej. Zdobyte wiadomości wykorzystują podczas układania historyjek, dobierania elementów w pary, domina, zabaw wymagających logicznego myślenia. Dzieci zaśpiewały w j.rosyjskim piosenkę dla mamy i taty . Rodzice postępy w nauce swoich pociech mogli też zaobserwować podczas zajęć otwartych.

„Wczesna nauka czytania” - innowacja polega na rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych. Przy każdej okazji wprowadza się nowe wyrazy do globalnego czytania oraz utrwala już poznane. Coraz więcej dzieci potrafi wyodrębnić głoskę w nagłosie i wygłosie wyrazu , nieliczni złożyć wyraz ze słyszanych głosek. Rozwijaniu słuchu fonematycznego towarzyszy np. zabawa „Echo”. Dzieci bardzo dobrze rozpoznają i czytają swoje imię

logopedyczną innowację n-ki realizują we współpracy z mgr Danutą Pacynowicz, która prowadzi w przedszkolu terapię logopedyczną. Ponadto w grupach podczas codziennych zajęć poświęcają dużo czasu na rozwijanie aparatu mowy u dzieci. Ćwiczenia dotyczą prawidłowego oddychania, kształcenia słuchu fonematycznego, usprawniania motoryki aparatu artykulacyjnego, uświadomienia dzieciom ważności prawidłowej wymowy. Ćwiczenia odbywają się w formie zabawowej, atmosferze, która sprzyjała ćwiczeniom

ekologiczną innowację realizujemy pod hasłem „ Przyjaciele natury”, co wiąże się w szczególności z podnoszeniem świadomości ekologicznej u dzieci. Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska poprzez obserwacje, zabawę, doświadczenia. Wprowadzamy i utrwalamy słowo „recykling”. Dzieci dowiedziały się, że to co wydawałoby się zużyte, można wykorzystać- plastikowe butelki, stare gazety, rysunki, które się nie udały. Zdobyte wiadomości wykorzystujemy podczas tworzenia pracy „Śmiecioludek”. W salach mamy też pojemniki na makulaturę oraz plastikowe nakrętki. Zużyte kartki wykorzystujemy przy ćwiczeniach w wycinaniu, a także np. przeliczaniu.

„Słupsk w sercu przedszkolaka” innowacja realizowana praktycznie każdego dnia. Dzieci obserwują nasze miasto podczas codziennej drogi do przedszkola, spacerów, zabaw na placu przedszkolnym. Poznawaniu miasta towarzyszą też imprezy okolicznościowe organizowane przez różne instytucje znajdujące się w Słupsku, a w których my bierzemy udział.

„ Cała Polska czyta dzieciom” innowację realizujemy w tym roku pod hasłem „Zaczytani”. Dzieci przynoszą książki z domu, domagając się ich przeczytania. Staramy się czytać dzieciom codziennie o tej samej porze, która pozwalała dzieciom skupić uwagę oraz odpocząć, wyciszyć się. Dzieci opisują świat, osoby występujące w bajce, baśni lub opowiadaniu. Poznają nowe słowa, rozwijają wyobraźnię. Dzieci chętnie wyrażają swoje opinie, zadają pytania, rozwijają myślenie. Wypowiadają się swobodnie, ale też całymi zdaniami.

„Sport to zdrowie” –innowacja realizowana jest podczas zajęć sportowych odbywających się w co drugi poniedziałek na hali sportowej, poprzez aktywne uczestniczenie dzieci w zabawach, grach i zajęciach ruchowych. Dzieci nabywają umiejętności sprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, przestrzegania zasad przyjętych w zabawach ruchowych, oraz sportowej rywalizacji. Udział dzieci w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej z okazji Dnia Dziecka, udział w Letnich Mistrzostwach Piłki Nożnej

program profilaktyczny „Beznikotynek”

program profilaktyczny „ Zdrowy przedszkolak” ( pani Danuty Pacynowicz)

program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak” (pani Marioli Wyki)

program profilaktyczny ”Bezpieczna droga do przedszkola” (pani Marzeny Piątkowskiej)

program profilaktyczny „Szczęśliwy przedszkolak” pani Doroty Ryjewskiej, dotyczy wczesnej adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych

Zajęcia taneczne:

- zajęcia odbywają się w grupie raz w tygodniu, trwają 30 minut.

są realizowane w oparciu o dwa programy:

Program dla 5 i 6- latków (Samba, Polka, Walc Angielski, Walczyk, Disco „Candy”, Taniec z wstążkami, Hip- hop, , Krakowiak, Taniec z pomponami "Lego", Czekolada,Walc Wiedeński, Tango, AngryBirds, taniec z wachlarzami)

Projekt edukacyjny "Rozwijamy Talenty"

- podstawowe założenia programu są realizowane w ramach codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej w czasie zajęć,

- poznawanie różnych form teatralnych poprzez udział w spektaklach i widowiskach teatralnych- uczestnictwo w spektaklach teatralnych, seansach filmowych w placówce

- nabywanie umiejętności przekazywania informacji za pomocą ruchu, gestu, mimiki i pozy poprzez- uczestnictwo podczas występów przedszkolnych:

„Chcę być bezpieczny na drodze” – zajęcia z wychowania komunikacyjnego we współpracy z WORD-em.

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafesh”.

Pierwsza pomoc przedmedyczna przy współpracy z Wojewódzkim Zespołem Szkół policealnych MEDYK