Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku

Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk • telefon: 512 844 783 • e-mail:

Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca

Logo CPRDiP

Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku uzyskało dofinansowanie, ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedziba w Warszawie w ramach VI Otwartego Konkursu na realizacje projektu pt.: „Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy dzieci przedszkolnych na temat kultury i tradycji polskiej i rosyjskiej poprzez, naukę pieśni i tańców ludowych oraz przybliżenie tradycji i kultury polskich i rosyjskich tańców ludowych, wśród wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 10 w wieku 5-6 lat, oraz wśród ich rówieśników, rodziców i opiekunów. Celem projektu jest także promocja kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego wśród wychowanków innych słupskich przeszkoli, ich opiekunów i rodziców, poprzez organizację Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji oraz cyklu prelekcji dla dzieci, zapoznających je z podstawowymi informacjami o kulturze Rosji.

Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą następujących działań:

1) Realizację cyklu warsztatów muzyczno-tanecznych dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku (polskie tańce i pieśni ludowe)

2) Realizację cyklu warsztatów tanecznych dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 10„Świat Fantazji” w Słupsku (rosyjskie tańce i pieśni ludowe)

3) Udział wychowanków PM nr 10 „Świat Fantazji” w prelekcjach na temat rosyjskich tańców i strojów ludowych (w porównaniu z polskimi; z elementami języka rosyjskiego)

4) Organizację „Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji”

5) Organizację prelekcji dla wychowanków słupskich przedszkoli pt.: „Poznajemy Rosję” (będą one poprzedzać konkurs wiedzy) (z elementami języka rosyjskiego)

6) „Polsko-Rosyjski Pokaz Muzyczno-Taneczny” w którym wezmą udział uczestnicy projektu, połączony z nagrodzeniem uczestników „Międzyprzedszkolnego Konkursu wiedzy o Rosji”

Podczas realizacji projektu akcent będzie kładziony na poznawanie kultury Rosji oraz języka rosyjskiego oraz na podobieństwa i różnice Polski i Rosji, a także na rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Projekt będzie także okazją do integracji i rozpowszechnia wiedzy na temat Rosji oraz na temat różnic i podobieństw polsko-rosyjskich. Wpłynie także na przezwyciężane barier i stereotypów oraz wzajemnych uprzedzeń.