Kadra przedszkola - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku

Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk • telefon: 512 844 783 • e-mail:

Kadra przedszkola

Kadra Pedagogiczna Przedszkola:

Dyrektor Przedszkola -mgr Agnieszka Cyganek

Wicedyrektor - dr Maria Galimska

Nauczyciele:

mgr Danuta Pacynowicz -nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Dobosz - nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Ryjewska - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Pawelczyk -nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Piątkowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Leonowicz - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Sadowska - nauczyciel dyplomowany

dr Maria Galimska - nauczyciel mianowany

mgr Anna Kowalewicz - nauczyciel mianowany

mgr Dorota Majbroda-Czubara - nauczyciel kontraktowy


Nauczyciele naszego przedszkola posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku wychowanie przedszkolne i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Sześciu nauczycieli posiada kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Jeden nauczyciel posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych. Dwie nauczycielki posiadają kwalifikacje w zakresie integracji sensorycznej. Dwie nauczycielki posiadają kwalifikacje do nauki języka angielskiego i jedna do nauki języka rosyjskiego.

Nasi nauczyciele sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach i warsztatach doskonalących.

Specjaliści:

mgr Małgorzata Kochaniewicz-Andruch - logopeda

mgr Agnieszka Bartczak - pedagog specjalny


Pracownik administracji:

Iwona Gastomska - samodzielny referent do spraw administracyjno-gospodarczych


Pracownicy obsługi:

Małgorzata Majbroda - pomoc nauczyciela

Obsługa:

Wioletta Ziembińska

Yasmin Karbownik

Anna Ściubeł

Anna Sierant

Ewa Urbanek


Krzysztof Horaszczaruk - robotnik gospodarczy