DZIEŃ PRAW DZIECKA - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku

Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk • telefon: 512 844 783 • e-mail:

DZIEŃ PRAW DZIECKA

DZIEŃ PRAW DZIECKA

"Mały człowiek"
Mały człowiek, duża sprawa.
Mały człowiek ma swe prawa.
Strzegąc praw tych należycie,
układamy dziecku życie.

Słowami tego wiersza rozpoczęły się zajęcia dla naszych przedszkolaków. Panie z grup wyjaśniły dzieciom jakie mają prawa w domu i w przedszkolu. Dzieci miały okazję do wypowiadania swoich myśli i uczuć. Rozwiązywały zagadki, wykonywały przeróżne zadania, odczytywały hasła, a w przerwie mogły z kolegami potańczyć i pobawić się.


PRAWA DZIECKA

1. Prawo do swobody myśli i wyrażania swoich poglądów:
  • swoboda myśli i wypowiedzi, na poziomie dziecka łączy się ze swobodą jego wyborów. To jeden z pierwszych kroków w kierunku wyrażania własnych poglądów. Dziecko samodzielnie wybierając i decydując ma poczucie wpływu na różne sytuacje. Staje się wtedy bardziej odpowiedzialne za siebie.
2. Prawo do prywatności, godności osobistej, honoru i reputacji:
  • zdarza się dorosłym często głośno przy innych osobach mówić o dziecięcych ważnych, osobistych, czasem wstydliwych sprawach i różnych tajemnicach. Poniżanie ośmieszanie, lekceważenie jest dla dziecka destrukcyjne. Powoduje że nikt się z nim nie liczy, że jest nie wiele warte, nie zasługuje na szacunek. Przestaje wtedy wierzyć w siebie, dostrzega wyraźniej porażki.
3. Prawo do wychowania w rodzinie:
  • dziecko zawsze jest świadome konfliktów między rodzicami. Błędy jakie popełniają wtedy dorośli, są często niezamierzone. W podświadomości dziecka pozostaje jednak ślad i obawa przed utratą miłości, porzuceniem albo poczucie winy, że stało się to z jego powodu, bo np.; „BYŁEM KIEDYŚ NIEGRZECZNY” Jeśli jedno z nich odchodzi, jego wizerunek powinien być dla dziecka najbardziej pozytywny. Trzeba mu zostawić przestrzeń na budowanie własnego doświadczenia z rodzicem i dać mu możliwość bywania jak najczęściej.
4. Prawo do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną:
  • kiedy dziecko jest niegrzeczne, dorosły z reguły je karze. Bywa, że z reguły przekracza granice stosując wobec niego różne formy przemocy. Najłagodniejszą jest klaps, skrajną – maltretowanie. Dzieci wcale nie zachowują się lepiej, a ponieważ uczą się obserwując, dowiadują się, że można bić i ofiarą jest ktoś słabszy. Są też różne rodzaje bicia, np. „na zimno”, gdy przewinienia są sumowane, a kara za nie odwlekana. Jest ono bardzo szkodliwe psychicznie, gdy stanowi słaby element wychowania. Świadczy o braku miłości i więzi. Rodzic, czy nauczyciel musi być konsekwentny, bo dzieci czują się bezpieczniej, gdy stawiane są im wyraźne granice.
5. Prawo do imienia i własnej tożsamości:
  • większość z nas ma ulubione odmiany swojego imienia. Zdarza się i to nierzadko, że pewnej formy nie lubimy, wtedy najczęściej mówimy o tym ludziom, z którymi się spotykamy i oni to respektują. Wystarczy zapytać dziecko: – Jak chcesz żebym do ciebie mówiła? Jak chcesz, żebym podpisała twój rysunek?
6. Prawo do nauki:
  • dziecko przedszkolne uczy się przez doświadczenie, nauczyciel powinien działać tak aby dziecko samodzielnie mogło poznać otaczający go świat.
7. Prawo dziecka niepełnosprawnego do normalnego życia w społeczeństwie.
8. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego:
  • dziecko w przedszkolu przebywa około 7-8 godzin. To bardzo dużo czasu, w którym musi znaleźć się miejsce na odpoczynek i po prostu na czas wolny, ten, w którym dziecko decyduje, co będzie robiło. Często rodzice powodowani ambicjami, troską o przyszłość dziecka połączoną z niewiedzą o jego możliwościach lub innymi motywami, nie zdają sobie sprawy, że robią im krzywdę. Nauczyciele mają obowiązek obserwowania dziecka i informowania rodziców oraz prawo do interwencji w takich przypadkach, bo dziecko ma prawo do czasu wolnego.
DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 2)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 3)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 4)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 5)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 6)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 7)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 8)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 9)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 10)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 11)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 12)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 13)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 14)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 15)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 16)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 17)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 18)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 19)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 20)DZIEŃ PRAW DZIECKA (galeria: 21)