NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2021-2025 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2021-2025

17 stycznia 2023, 14:23
UDAŁO NAM SIĘ UZYSKAĆ WSPARCIE


Do 31 października 2022 roku dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do swoich organów prowadzących o finansowe wsparcie na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada 2022 roku.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać:
1) w Kierunku interwencji 3.1. - placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,
2) w Kierunku interwencji 3.2. - szkoły i biblioteki pedagogiczne - na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.
Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. z budżetu państwa przeznaczono 138 410 000 zł.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

  1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
    1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
    2. realizację działań promujących czytelnictwo.