KONKURS-LOGO PRZEDSZKOLA - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

KONKURS-LOGO PRZEDSZKOLA

28 grudnia 2011, 11:52
zdjeciz11-12

LOGO

DLA

PRZEDSZKOLA


Zapraszamy do udziału w konkursie na logo


PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12

,,NIEZAPOMINAJKA”oryginalność ,wyrazistość , pomysłowość


tego od Was-kochane dzieci i rodzice oczekujemy!


LOGO, które stworzycie będzie dla naszego przedszkola oficjalną,

graficzną identyfikacją !


Najlepszy projekt otrzyma dyplom oraz nagrodę ,,niespodziankę”,

które wręczymy podczas nadania imienia przedszkolu.


Więcej szczegółów w regulaminie :
Organizatorzy :

Rada Rodziców i Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku

ul. Koszalińska 9a

76-200 SŁUPSK

tel.59 843 87 84


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I IDENTYFIKACJĘ GRAFICZNĄ

Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku

Organizatorzy: Rada Rodziców i Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w SłupskuCel: wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej

Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku

z okazji nadania imienia ,,Niezapominajka”Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym, koszulkach i innych drukach używanych przez Przedszkole Miejskie nr 12 w Słupsku.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do Rodziców oraz dzieci.

2. Główną nagrodą jest wyróżnienie w postaci wykonania , zgodnie z projektem uczestnika, tablicy z logo przedszkola i umieszczenie jej na budynku , używanie logo we wszystkich dokumentach. Dyplom oraz nagroda ,,niespodzianka” zostaną wręczone podczas uroczystości nadania imienia przedszkolu w dniu 15.05.2012r.

3. Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (płaskiej). Projekt powinien zawierać logo/ znak graficzny.

Wydruki, na formacie A4, powinny zawierać:

1)Znak mieszczący się w polu 20 cm x 20cm i zmniejszoną wersję 4cm x 4cm,4. Logo powinno zawierać nazwę Przedszkole Miejskie nr 12 w Słupsku ,,Niezapominajka”.5. Składane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: "Konkurs na Logo Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku wraz z załączonym ,,formularzem zgłoszeniowym”(do pobrania u dyrektora lub wychowawców).

6. Regulamin konkursu znajduje się na stronie : www.przedszkole12slupsk.cba.pl

7. Projekty należy składać na adres:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 , ul. Koszalińska 9a , 76-200 SŁUPSK

TERMIN : do dnia 31.12.2011r.

UWAGA:projekty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.

8. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie

9. Oceny projektów i podziału nagród dokona powołane przez organizatora Jury. W skład Jury wchodzą:

- Przewodniczący Jury – Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Klaudiusz Dyjas

CZŁONKOWIE JURY :

- Dyrektor Przedszkola – Aleksandra Bąkowska,

- Zastępca Dyrektora - Joanna Sadyś

- Członek Rady Rodziców - Jacek Żółć

- Członek Rady Rodziców - Magdalena Jedlecka

- Członek Rady Rodziców - Małgorzata Kanclerz10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. logo zostanie ogłoszona na stronie internetowej przedszkola , a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.