MIGAJĄCE PRZEDSZKOLAKI - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

MIGAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

31 stycznia 2012, 12:21
nowy folder
„MIGAJĄCE” PRZEDSZKOLAKI


Z językiem migowym wielu z nas spotkało się nie raz, ale nigdy bezpośrednio. Często obserwujemy „migające” osoby podczas spaceru czy zakupów w mieście. Każdy z nas niejednokrotnie oglądał program w telewizji, podczas którego w prawym dolnym roku ekranu pojawiał się pan lub pani wykonujący niezrozumiałe gesty rękami i próbował z nich coś odczytać. Jednak nie wielu z nas chciało poznać ten tajemniczy system znaków.
W 2011 roku nauczycielki z naszego przedszkola odbyły kurs języka migowego pierwszego stopnia dla pracowników służb społecznych. Do dziś pamiętamy swoje pierwsze słowa: ja się tego nigdy nie nauczę! Raz ręka prosta, innym razem zgięta, kciuk do przodu, palec wskazujący do dołu, a jak tylko pomylisz strony to okazuje się, że powiedziałaś coś zupełnie innego niż zamierzałaś. Jednak to były tylko pozory. Kolejne zajęcia i regularne powtarzanie znaków okazało się przyjemną wręcz zabawą, a każdy nowo zapamiętany znak, z większą lub mniejszą wprawą, dawał ogromną satysfakcję i motywację do dalszej nauki. Pod koniec kursu mówiłyśmy: My chcemy więcej! prosząc prowadzącą o dodatkowe znaki, które wykraczały poza realizowany program.
Zajęcia te uświadomiły nam, jak żyją osoby niesłyszące lub niedosłyszące. Jak inny jest ich świat od naszego, jak różni jesteśmy od siebie, choć z pozoru tacy sami. Ale przede wszystkim wyposażyły w nowy system komunikacji z drugim człowiekiem, którego nauka, choć wymaga ćwiczeń i wielu powtórzeń, to stanowi miłą alternatywę od codzienności, wymaga innego spojrzenia na świat i ludzi, dając jednocześnie niesamowitą satysfakcję i radość z osiąganych efektów.
Po skończonym kursie wszystkie zgodnie stwierdziłyśmy, że zdobyte doświadczenie i wiedzę trzeba w efektywny sposób wykorzystać. Aby móc tę wiedzę przekazać dzieciom jedna z nauczycielek napisała program własny „Zamigajmy razem. Wybrane elementy języka migowego w nauczania dzieci przedszkolnych”, który został przeznaczony do realizacji w przedszkolu, obejmując swym zasięgiem przede wszystkim dzieci w wieku 5-ciu lat, uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe, ale z możliwością realizowania go również w młodszych grupach wiekowych. Jest on skierowany do nauczycieli twórczych, dla których wprowadzenie nauczania podstaw języka migowego już w przedszkolu stanowi dużą wartość dydaktyczno – wychowawczą.
Głównym założeniem programu jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu ikonografii oraz daktylografii.
Program jest pilotażowo realizowany w naszym przedszkolu od września 2011 roku i uczestniczą w nim wszystkie grupy wiekowe. Nawet najmłodsi przedszkolacy poznają pojedyncze znaki języka migowego, które na miarę swoich możliwości zapamiętują i odtwarzają.
Największym sukcesem naszym zdaniem jest fakt zainteresowania językiem migowym okazywany ze strony samych dzieci, ale również rodziców, co świadczy o tym, iż dzieci pokazują poznane znaki domownikom, powtarzają je, utrwalają. Z relacji koleżanek wiemy, iż dzieci wręcz domagają się poznawania nowych znaków, które niekiedy wykraczają poza zaplanowany przez nauczyciela materiał.
Testem dla sprawdzenia umiejętności najstarszych dzieci z zakresu języka migowego były uroczystości z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka, podczas których 5-cio i 6-latki zaprezentowały „migany” wierszyk z życzeniami dla dziadków. Było to nie lada wyzwanie zarówno dla wystepujących przedszkolaków, ale również dla pań nauczycielek przygotowujących swoich podopiecznych do pokazu. Oczywiście nie mogło być innego finału – dzieci spisały się na medal, robiąc ogromne wrażenie na widzach, sprawiając tym samym powód do dumy wychowawczyń.
Również podczas zajęć otwartych dzieci prezentują poznane znaki języka migowego na przykład witając lub żegnając przybyłych gości wykorzystując znaki języka migowego, co nie jednokrotnie wywoływało element zaskoczenia na twarzach rodziców i innych nauczycieli.

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwieniu na drugiego człowieka. Ucząc dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych, a poprzez naukę języka migowego umożliwienie mu sposobu kontaktowania się z osobami niesłyszącymi lub słabo słyszącymi, powoduje rozwój umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.
Mam nadzieję, iż program przeze mnie opracowany pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, wrażliwymi i świadomymi odbiorcami, ale też i twórcami wspólnej rzeczywistości. Pozwoli na ich harmonijny rozwój, ukaże alternatywny sposób komunikacji w na tyle atrakcyjny sposób, iż jego nauka, podczas wspólnej zabawy, stanowić będzie nie tylko mile, ale również praktycznie spędzany czas. Z kolei zdobyte w ten sposób i tak inne od wcześniej proponowanych wiadomości i umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać w dalszej edukacji w szkole podstawowej, przyczynią się one do rozwoju zainteresowań, wpłyną na ich ocenę rzeczywistości i uwrażliwią na innych ludzi.

nowy folderMIGAJĄCE PRZEDSZKOLAKI (galeria: 3)nowy folderMIGAJĄCE PRZEDSZKOLAKI (galeria: 5)