NASZA KADRA - doskonalenie i dokształcanie zawodowe - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

NASZA KADRA - doskonalenie i dokształcanie zawodowe

NATALIA MATCZAK

Lp.

Kursy, szkolenia, warsztaty

Organizator

1.

„Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

SIMP „ERA” POMORSKIE CENTRUM USŁUG TECHNICZNYCH

2.

„Szkolenie przeciwpożarowe”.

Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych

3.

„Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej”.

Stowarzyszenie Joannici

4.

„W świecie bajki”.

D. Dziułka, A. Nowak, D. Pawlik-

PM nr 24

5.

„Zabawy z wełną”.

„Alter Edukacja” – warsztaty i szkolenia

6.

„Słonecznik – wykonanie dekoracji przestrzennej”

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku

7.

„Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci 5,6 – letnich w osiąganiu gotowości szkolnej”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku

8.

„Tańce i zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”.

Centrum Szkoleniowe Klanza

9.

„Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku

10.

„Pierwsza pomoc przedlekarska w miejscu pracy”.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „Ledor”

11.

„Szkolenie okresowe z zakresu ochrony ppoż”.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „Ledor”

12.

„Procedury związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku

13.

„Zabawy z muzyką”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku

14.

„Formy aktywności plastycznej”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku

15.

„Planowanie i organizacja działań mających na celu wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku

16.

„Filcowanie”.

Centrum Edukacyjne Technik

17.

„Nie zgubić talentu- wczesne rozpoznawanie zdolności dzieci”.

Centrum Edukacyjne Technik

18.

„Emisja i higiena głosu”.

Centrum Edukacyjne Technik

JOANNA SZURAN

Lp.

Kursy, szkolenia, warsztaty

Organizator

1.

„Diagnozowanie dziecka 6-letniego”

ODN -29.10.1997r.

2.

„Tańce, zabawy i piosenki dla dzieci i rodziców”

Klanza-2003r

3.

„Coś z niczego. Zima”

Klanza-2003r

4.

„Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole”

Klanza-2004r

5.

Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II”

Klanza-2004r

6.

„Klasyka dla smyka

Klanza-2004r.

7.

„Tańce, pląsy i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”-

Klanza-2004r

8.

Imprezy, urodzinki dla grupy, klasy, chłopca i dziewczynki”

Klanza-2005r.

9.

„Dziecko trudne - jak pomóc mu funkcjonować w grupie”

Klanza-2005r

10.

„Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach- kreatywne prowadzenie grup dziecięcych”

Klanza-2006r.

11.

„Wymagania niezbędne dla uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego”

ODN-2005r.

12.

„Dokumentowanie wymagań w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego”

ODN-2006r. x2

13.

„Monografia liczb na podstawie bajek”

MODM-2004r

14.

„Zabawa może być twórcza, może być nauką”

MODM-2006r

15.

„Hospitacja diagnozująca”-

2006r.

16.

„Wyprzedzać zmiany. Projekt nowej podstawy programowej a doskonalenie interdyscyplinarnych umiejętności u 6-latka”

WSIP-2004r

17.

„Metody realizacji idei integracji sensorycznej przy wykorzystaniu pakietu „Już w szkole”

Nowa Era-2004r

18.

„Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej”

Nowa Era -2005r

19.

„Zasady i strategie budowania dobrych relacji z rodzicami”

Nowa Era -2005r.

20.

„W drodze do lepszej szkoły”

MAC- 2006r

21.

„Bezpieczny krok naprzód”

CEN-2005r.

22.

„Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym”

MODM-12.04.2007r

23.

„Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”

MODM-12.12.2007r

24.

„W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne”-

Klanza-17.10.2010r.

25.

„Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci 5-6-letnich w osiąganiu gotowości szkolnej”

MODM-18.10.2010r

26.

„Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

MODM-17.11.2010r

27.

„Ewaluacja wewnętrzna, jako praktyczne badanie oceniające w przedszkolu”

MODM-13.12.2010r.

28.

W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne”

Klanza-17.10.2010

29.

,,Emocje dziecka 6-letniego”

PPP-19.10.2010r.

30.

„Podstawy języka, migowego KSS1”

CKZ-9.11.2011r.

31.

„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach”

MODM-14.12.2011 r.

32.

Praca z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

PPP-18.01.2011r

33.

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa organizowana w PM19 pt ,,Indywidualne wzorce myślenia, czyli twórcza współpraca dla przyszłości’’

2011r.

34.

„Pierwsza pomoc przedlekarska w miejscu pracy”

ODiDZ „Ledor”-27.09.2012r.

35.

-„Wiosna i Wielkanoc w orgiami cz.1”

MODM-5.03.2012

36.

-„Sztuczki ze sztuką-rozwijanie wyobraźni przedszkolaków”

MODM-14.03.2012r.

37.

-„Matematyka malucha”

Klanza-2012r.

38.

„Nie zgubić talentu-wczesne rozpoznanie zdolności dzieci”

CE „Technik”-16.05.2013

39

„Kurs filcowania”

CE „Technik”-21.05.2013

40.

-„Dziecko w świecie matematyki”

MAC-5.04.2013r.

41.

-„Higiena i emisja głosu”

CE „Technik”-17.04.2013 r

43-Studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną” -egzamin końcowy we wrześniu 2013r.

KAROLINA KOWALKO

Lp.

Kursy, szkolenia, warsztaty

Organizator

1

„Dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej”

Ośrodek Doskonalenia Kadr „ ATENA” w Słupsku-10.09.2008r.

2

„Kinezjologia edukacyjna I i II stopień- gimnastyka mózgu wg dr P. Dennisona”

Ośrodek Doskonalenia Kadr „ ATENA” w Słupsku-18.10.2009r.

3

„Zabawy z wełną” zorganizowany przez „ Alter Edukacja- warsztaty i szkolenia”

„ Alter Edukacja- warsztaty i szkolenia” 19.06.2010r

4

„Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”

Ośrodek Doskonalenia Kadr „ ATENA” w Słupsku-14.11.2010r.

5

„Papieroplastyka”

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr TECHNIK w Słupsku-05.11.2011r

6

„ Profilaktyka uzależnień”

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr TECHNIK w Słupsku-20.04.2013r.

7

„Trudne zachowania i zachowania agresywne w szkole”

Usługi Psychologiczno- Psychoterapeutyczne Warszawa-08.11.2009r.

Danuta Grązka

l.p

Nazwa kursu

Kto organizował

1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku

20 .12.2011

2.

Szkolenie ,,Podstawy języka migowego (KSS-1)’’

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp.z o.o.Centrum Kształcenia Zawodowego Słupsk-17.03.2011-20.04.2011

3.

Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

MODM Słupsk-12.12.2007

4.

Szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci 5,6 letnich w osiąganiu gotowości szkolnej

MODM Słupsk-18.10.2010

5

Warsztaty Wiosna i Wielkanoc w origam i-cz. 1

MODM Słupsk-05.03.2012

6

Zespół problemowy :Jak przygotować prezentacje mini projektów?

MODM Słupsk-09.04.2013

7

Zespół metodyczny ,,Hospitacja diagnozująca’’

MODM Słupsk-16.01.2006

6.

Warsztat ,,Zabawa może być twórcza ,może być nauką „”

MODM Słupsk-21.01.2006

7.

Warsztaty:Dokumnetowanie wymagań w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego

MODM Słupsk20.04.2006 oraz 18.05.2006

8

Warsztaty metodyczne,,Tańce ,zabawy i piosenki dla dzieci i rodziców”

Centrum Szkoleniowe KLANZA FILIA Gdynia-03.-05.10.2003

9

Warsztaty metodyczne ,,Coś z niczego zima’’

KLANZA-15-16.11.2003

10.

Warsztat metodyczny ,,Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole’’

KLANZA-07-08.02.2004

11

Warsztat metodyczny ,,Klasyka dla Smyka’’

KLANZA-22-23.10.2004

12

Warsztat metodyczny,,Imprezy,urodzinki dla grupy ,klasy ,chłopca i dziewczynki’’

KLANZA-18-19.03.2005

13

Warsztatmetodyczny,,Tańceintegracyjne w pracy z grupą cz II ‘’

KLANZA-15-16 .05,2004

14

Warsztat metodyczny ,,Dziecko trudne .Jak pomóc mu funkcjonować w grupie

KLANZA-18-19.11.2005

15

Warsztat metodyczny:,,Dla dzieci ,z dziećmi, o dzieciach-kratywne prowadzenie grup dziecięcych’’

KLANZA-03.-04.03 2006

16.

Warsztat metodyczny ,,Tańczące stopy-Tańce ,zabawy integracyjne kształtujące prawidłową postawę i zapobiegające płaskostopiu ‘’

KLANZA-23.05.2009

17

,,Awans zawodowy nauczyciela przedszkola ‘’

Ośrodek Doskonalenia Kadr ,,Atena ‘’-27.04.2004

18

Warsztaty ,,Pedagogika zabawy z wykorzystaniem podręczników wyd .MAC EDUKACJA

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ,,EDKUKATOR ‘’-10.05.2003

19

Szkolenie ,,Zasady i strategie budowania dobrych relacji z rodzicami

Wydawnictwo Nowa Era-08.11.2005

20

Szkolenie ,,Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej ‘’

Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli-11.03.2005

21

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dot.zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia

Kapitał Ludzki .MEN ,Akademia Pedagogiki Specjalnej-17.11.2010

22

Szkolenie ,,Nie zgubić talentu –wczesne rozpoznanie zdolności u dzieci ‘’

Centrum Edukacyjne Technik-16.05.2013

23

Kurs ,,Zakres bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników oświaty nauczycieli

Centrum Ergonomi Damnica-02.10.2006

24

,,Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym ‘’

MODM Słupsk-12.04.2007

25

,,Przemoc seksualna wobec dzieci ‘’

MODM Słupsk-17.04.2007

26

Kurs, ,Gry i zabawy gimnastyczne .Elementy metody Weroniki Sherbone

MODM Słupsk-20.11.2008

27

,,Zabawy w pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi ‘’

MODM Słupsk-19.01.2009

28

,,Wykorzystanie metod aktywnych do budowania pozytywnych relacji w grupie ‘’

MODM Słupsk-19.02.2009

29

,,Zabawy z gryfem .Utrwalamy legendy Słupskie ‘’

MODM Słupsk-28.04.2009

30

Szkolenie ,,Ewaluacja wewnętrzna ‘’p. Iza Sucka

SP nr 7-13.12.2010

31

Konferencja wizerunku własnego miasta

MODM Słupsk-16.05.2013

32

Zajęcia otwarte :Literka ,, T ‘’ zaprasza na teatrzyk .Czytanie i pisanie w przedszkolu. Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego z dysfunkcjami .

MODM Słupsk-

21.10.2008

33

Warsztaty metodyczne :Zabawa w pracy z dzieckiem z trudnościami eduk.

MODM Słupsk-19.01.2009

34

Zajęcia otwarte: Wykorzystanie metod aktywnych do budowania pozytywnych relacji w grupie.

MODM Słupsk-19.02.2009

35

Zajęcia otwarte: Zabawy z Gryfem .Utrwalamy legendy Słupska.

MODM Słupsk-28.04.2009

36

Konferencja :Kreowanie wizerunku własnego miasta .

MODM Słupsk-16.05.2013

37

Zespół metodyczny. Wykorzystanie metody Questingu i mini projektu w edukacji wczesnoszkolnej.

MODM Słupsk-29.11.2012

38

Szkolenie:,, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ‘’

,,LEDOR ‘’-05.02.2008

39

Pierwsza Pomoc Przedlekarska w mieżjscu pracy

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ,,LEDOR ‘’- 27.09.2012

40

Szkolenie okresowe z zakresu ochrony ppoż

,,LEDOR ‘’ j.w-30.08.2012

41

Warsztaty pt. ,, Pedagogika zabawy w przedszkolu z wykorzystaniem podręczników wyd .Mac Edukacja .

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ,,EDUKATOR -10.05.2003

42

Warsztat metodyczny: Projekt nowej podstawy programowej a doskonalenie interdyscyplinarnych

Wsi P-19.04.2004

43

Szkolenie : Dziecko w świecie matematyki .-Wiesława Żaba - Żabińska

Grupa Edukacyjna S.A.

05.04.2013

44

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kapitał Ludzki ,MEN ,Akademia Pedagogiki Specjalnej ,Unia Europejska -17.11.2010

45

Kurs : Pierwszej Pomocy Przedmedycznej .

Centrum Szkoleniowe ,,Eureka ‘’ w Słupsku-20.01.2001

46

Warsztaty: Animacja pracy z grupą .

Centrum Szkoleniowe ,,Eureka ‘’ w Słupsku-07.12.2002

47

Warsztat metodyczny: ,,Kto tak pięknie gra? To dzieci ,pani i ja ‘’

KLANZA Centrum Szkoleniowe w Gdyni-7-8 .11.2008

Aneta Kołodziej

Lp.

Kursy, szkolenia, warsztaty

Organizator

1

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ. KULA KWIATOWA – DEKORACJA PRZESTRZENNA

MODM-10.01.2011

2

ORGIAMI MODUŁOWE I PRZESTRZENNE

MODM-11.01.2011

3

DIAGNOZA I JEJ WYKORZYSTANIE W CELU WSPOMAGANIA DZIECI 5-6 LETNICH W OSIĄGANIU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

MODM-18.10.2010

4

PROCEDURY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO – AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

MODM-20.09.2010

5

KWIATY Z BIBUŁY. PIERWSZE WIOSENNE KWIATY – AKADEMIA MŁODEGO NAUCZYCIELA

MODM-14.02.2011

6

WIOSNA I WIELKANOC W ORIGAMI

MODM-22.03.2011

7

KURS DLA KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

MODM-18.04.2011

8

KURS PODSTAWOWY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA-06.06.2011

9

PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO ,,KSS 1”

POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO-09.11.2011

10.

FORMY AKTYWNOŚCI PLASTYCZNEJ

MODM-07.12.2011

11.

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU „SŁUPSK W SERCU PRZEDSZKOLAKA”- ZESPÓŁ PROBLEMOWY

MODM-17.01.2013

12.

FORMY AKTYWNOŚCI PLASTYCZNEJ

MODM-19.11.2012

13.

JAK PRZYGOTOWAĆ PREZENTACJE MINI PROJEKTÓW

MODM

14.

FILCOWANIE

CENTRUM EDUKACYJNE „TECHNIK”- 21.05.2013

15.

NIE ZGUBIĆ TALENTU – WCZESNE ROZPOZNANIE ZDOLNOŚCI DZIECI

CENTRUM EDUKACYJNE „TECHNIK”- 16.05.2013

16.

EMISJA I HIGIENA GŁOSU

CENTRUM EDUKACYJNE „TECHNIK”- 17.04.2013

Joanna Sadyś

Lp.

Kursy, szkolenia, warsztaty

Organizator

1.

„Kinezjologia Edukacyjna”

KINED 6.03.2001

2.

„Kinezjologia Edukacyjna. BRIAN GYM”

Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów 16,05.2001

3.

„Metody i sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 26.09.2003

4.

„Muzyka i taniec w wychowaniu przedszkolnym”

Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli 19.02.2004

5.

„Jestem taki ciekawy świata. Pozwól mi doświadczyć, poznać, zrozumieć”

DIDASKO 17.03.2004

6.

„Nowe podejście do edukacji młodszych dzieci. Założenia edukacji elementarnej.”

ODN 18.10.2004

7.

„Hospitacja diagnozująca”

MODM 16.01.2006

8.

„Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach- kreatywne prowadzenie grup dziecięcych”

Klanza 04.06.2006

9.

„Na drodze do lepszej szkoły”

CDN EDUKATOR 05.05.2006

10.

„Cztery pory roku. Pedagogika zabawy w integrowaniu społeczności przedszkolnej”

KLANZA 28.04.2007

11.

„Jak sobie radzić z agresją w przedszkolu”

KLANZA 26.05.2007

12.

Tańce z czterech stron świata”

KLANZA 23.09.2007

13.

„Znaczenie postawy nauczyciela w zapobieganiu agresji i przemocy dzieci w młodszym wieku szkolnym”

Nowa Era 09.10.2007

14.

„Sztuka orgiami i kinezjologia edukacyjna jako formy wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES 01.12.2007

15.

„Wio koniku, ruszaj z nami- łatwe tańce z piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych.”

KLANZA 08.12.2007

16.

„Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”

MODM 12.12.2007

17.

„Literka „T” zaprasza na teatrzyk. Czytanie i pisanie w przedszkolu. Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego i z dysfunkcjami”

MODM 21.10.2008

18.

„Kto tak pięknie gra, to pani, dzieci i ja”

KLANZA 08.11.2008

19.

„Zabawy w pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi”

MODM 19.01.2009

20.

„Wykorzystywanie metod aktywizujących do budowania pozytywnych relacji w grupie”

MODM 19.02.2009

21.

„Zabawy z Gryfem. Utrwalamy legendy słupskie”

MODM 28.04.2009

22.

„Co mi chodzi po głowie?” oraz „Czyste powietrze wokół nas”

SANEPiD 2009,

23.

„Jak zapobiegać grypie”

SANEPiD 2009,


„Magiczne brzmienie celtyckiej harfy”

KLANZA 2009

24.

„Tańce, pląsy i zabawy z dziećmi”

KLANZA 2009,

25.

„Planowanie i wdrażanie ewaluacji wewnątrzprzedszkolnej”

MODM 2009,

26.

„Nowa formuła nadzoru pedagogicznego w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego”

ORE „Educator” 2009

27.

„Papieroplastyka, motywy kwiatowe, dekoracje z kwiatów”

CET 22.05.2010

28.

„W świecie plastyki czyli różne techniki plastyczne”

KLANZA 17.10.2010

29.

„Tańce i zabawy na jesień i zimę dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

KLANZA 23.10.2010

30.

„Emocje dziecka 6- letniego”

PPP 2010

31.

„Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci 5-6 letnich w osiąganiu gotowości szkolnej”

MODM 2010

31.

„Podstawy języka migowego (KSS-1)”

CKZ 22.12.2010

32.

„Jak pracować z dzieckiem mającym orzeczenie z PPP”

PPP 2011

33.

„Matematyka malucha- zabawy z matematyką”

KLANZA 2011

34.

„Warsztat pracy młodego logopedy- multimedialne programy logopedyczne”

MODM 21.03.3012

35.

„Maluchy rosną nie tylko wiosną”

KLANZA 22.09.2012

36.

„Pierwsza pomoc przedlekarska w miejscu pracy”

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia zawodowego LEDOR 27.09.2012

37.

„Przygotowanie do konkursu Słupsk w sercu przedszkolaka”

MODM 17.01.2013

38.

„Jak przygotować prezentację mini projektów”

MODM 09.04.2013

39.

„Nie zgubić talentu- wczesne rozpoznawanie zdolności dzieci”

CET 16.05.2013

40.

„Kreowanie wizerunku własnego miasta”

MODM 16.05.2013

41.

„Emisja i higiena głosu”

CET 17.05.2013

42.

„Kurs języka migowego KSS-2”

Szkoła Językowa HARWARD 26.06.2013

43. LOGOPEDIA -Studia Podyplomowe-

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY – WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII – 20.06.2009r.MONIKA JÓŹWIAK

Lp.

Kursy, szkolenia, warsztaty

Organizator

1

„Hospitacja diagnozująca”

MODM – 16.01.2006r.

2

„Zabawa może być twórcza, może być nauką”

MODM – 21.01.2006r.

3

„Cztery pory roku. Pedagogika zabawy w integrowaniu społeczności przedszkolnej”

KLANZA – 27-28.IV.2007r.

4

„Znaczenie postawy nauczyciela w zapobieganiu agresji i przemocy dzieci w młodszym wieku szkolnym”

Nowa Era – 09.10.2007r.

5

„Kierownik wycieczek szkolnych”

Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku- 12.12.2007r.

6

„Sztuka orgiami i kinezjologia edukacyjna jako formy wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES – 01.12.2007r.

7

„Tworzenie wizerunku szkoły i jej promocja w środowisku lokalnym”

ZNP w Słupsku – 25-26.10.2008r

8

„Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie”-

ZNP w Słupsku – 14-15.11.2008r.

9

„Kto tak pięknie gra: to pani, dzieci i ja”

Klanza 08. XI. 2008r.

10

Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci 5-6 letnich w osiąganiu gotowości szkolnej.

MODM w Słupsku 18.10.2010r.

11

Kurs p/pożarowy

LEDOR 30.08.2012r.

12

„Artterapia. Terapia przez sztukę”

21.03.2009r. „Klanza”

13

„Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej”

Joannici 12.12.2009r.

14

„ Awans zawodowy nauczycieli”

MODM 13.05.2010r.

15

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”-

LEDOR 27.09.2012r.

16

„Procedury związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego”

MODM w Słupsku 10.04.2013r.

17

„Agresja u dziecka w wieku przedszkolnym”

MODM 12.04.2007r.

18

Warsztaty metodami artterapii”

KLANZA – 21. III. 2009r

19

„Tworzenie wizerunku szkoły i jej promocja w środowisku lokalnym”

ZNP w Słupsku – 25-26.10.2008r

20

„Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie”

ZNP w Słupsku – 14-15.11.2008r

21

„W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne”

17. X. 2010r. – KLANZA.

22

„Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci”

MODM – 18. X. 2010r

23

„Dokumentacja wymagana na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”

Akademia Młodego Nauczyciela – MODM – 13.05.2010r.

24

Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym”

MAC – 12.IV. 2011r.

25

„Tańce i zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”

KLANZA – 15.05.2011r

26

„Podstawy języka migowego {KSS-1}

10.06.2011r.

27

„Kreatywna praca z grupą metodami pedagogiki cyrku”

Dyrektor PPP 29.11.2011r.

28

„Sztuczki ze sztuką – rozwijanie wyobraźni przedszkolaków”

MODM- 14.03.2012r.

29

„Szkolenie dla mediatorów”

Atena – 22. I. 2012r.

30

„Matematyka przedszkolaka”

MODM – 13.12. 2012r.

31

„Zabawy z muzyką”

MODM – 8.11. 2012r.

32

„Higiena i emisja głosu”

Centrum Edukacyjne TECHNIK 17.04.2013

33

„Nie zgubić talentu. Wczesne rozpoznawanie zdolności dzieci”

Centrum Edukacyjne TECHNIK 16.05.2013 r.

34

„Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej krok po kroku w publicznych przedszkolach”

MODM 26.01.2012r.

35

„Wiosna i Wielkanoc w orgiami”

MODM, 05.03.2013r.

36

„Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci 5-letnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”

CMPPP 11-13. XII.2008r.

37

„Formy aktywności plastycznej cz.4”

MODM 28.XI.2012

38

Konferencja na temat „Cukrzyca u dzieci”

Urząd Miejski-12.11.2012r.

39

„ Formy aktywności plastycznej cz.1”

MODM 24.09.2012 r.

40

„Formy aktywności plastycznej cz.2”

MODM 08.X.2012

41

Warsztaty metodyczne- „Zabawy z muzyką”

PM19, 8.11.2012

42

„Znaczenie postawy nauczyciela w zapobieganiu agresji i przemocy dzieci w młodszym wieku szkolnym”

Nowa Era

43

„Sztuka origami i kinezjologia edukacyjna jako formy wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

PROGRES 01.12.2007r.

44

„Nie zgubić talentu – wczesne rozpoznawanie zdolności dzieci”

TECHNIK – 16.V.2013r.

45

„Planowanie i organizacja działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci”

20.III.2013r. – zespół problemowy w MODM

46. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej – MODM – 25 .V .2010r.

GRAŻYNA KELLER – LESIK

Lp.

Kursy, szkolenia, warsztaty

Organizator

1.

BHP i ochrona p.poż

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Słupsku 27.10.1995

2.

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Centrum Szkolenia „EUREKA” w Słupsku 20.01.2002

3.

„Świat gazet i nie tylko” - warsztaty

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia we Wrocławiu 14.04.2002

4.

Kierownik wycieczek

Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

w Słupsku 26.10.2002

5.

Animacja pracy z grupą - warsztaty

Centrum Szkoleniowe „EUREKA” w Słupsku 07.12.2002

6.

„ABC współpracy z rodzicami w przedszkolu”

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 16.03.2003

7.

Pedagogika zabawy w przedszkolu z wykorzystaniem podręczników wydawnictwa MAC EDUKACJA

Centrum Doskonalenia Nauczycieli „EDUKATOR” 10.05.2003

8.

„Tańce, zabawy i piosenki dla dzieci i rodziców” –warsztaty metodyczne

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 05.10.2003

9.

„Coś z niczego – zima”

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 16.11.2003

10.

Muzyka i tańce w wychowaniu przedszkolnym

Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli 19.02.2004

11.

Zabawy z elementami klasyfikacji układu rytmicznego oraz zabawy słownej z wykorzystaniem książek oraz materiałów pomocniczych wydawnictwa KOBA

Wydawnictwo KOBA – Kraków 04.05.2004

12.

„Tańce integracyjne w pracy z grupą” cz.II

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 16.05.2004

13.

„Klasyka dla smyka”

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 23.10.2004

14.

„Tańce, pląsy i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 20.11.2004

15.

„Imprezy, urodzinki dla grupy, klasy, chłopca i dziewczynki”

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 19.03.2005

16.

„Praca z dzieckiem nadpobudliwym”

MODM w Słupsku 23.10.2005

17.

Kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dla pracowników oświaty - nauczycieli

Centrum Ergonomi w Damnicy 02.10.2006

18.

„Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie”

OUPiS Gdańsk 15.11.2008

19.

Zabawy w pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi

MODM w Słupsku 19.01.2009

20.

„Papieroplastyka” – motywy kwiatowe, dekoracje z kwiatów

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacyjne Technik 22.05.2010

21.

„W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne” – warsztaty metodyczne

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 17.10.2010

22.

Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci 5-6-letnich w osiągnięciu gotowości szkolnej

MODM w Słupsku 18.10.2010

23.

„Tańce i zabawy na jesień i zimę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 24.10.2010

24.

„Podstawy języka migowego” KSS1

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp z.o.o

Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupsku 22.12.2010

25.

Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu

MAC EDUKACJA 08.02.2011

26.

Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym

MAC EDUKACJA 02.04.2011

27.

„Matematyka malucha – zabawy z matematyką”

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Filia w Gdyni 21.05 2011

28.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ iUS Consultor Kancelaria Radcy Prawnego13.12.2011

29.

„Wiosenne i Wielkanocne inspiracje – propozycje zabaw i zajęć” – warsztaty metodyczne

MODM Słupsk 12.03.2012

30.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu - oligofrenopedagigiki

MODM Słupsk 16.06.2012

31.

Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli

Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego „LEDOR” w Słupsku 30.08.2012

32.

Szkolenie okresowe z zakresu ppoż

Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego „LEDOR” w Słupsku 30.08.2012

33.

Pierwsza pomoc przedlekarska w zakładzie pracy

Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego „LEDOR” w Słupsku 27.09.2012

34.

Szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

MODM Słupsk 22.10.2012

35.

Matematyka w przedszkolaka

MODM Słupsk 04.12.2012

36.

„Emisja i higiena głosu”

Centrum Edukacyjne TECHNIK 17.04.2013

37.

„Nie zgubić talentu – wczesne rozpoznawanie zdolności dzieci”

Centrum Edukacyjne TRCHNIK 16.05.2013

38.

Filcowanie

Centrum Edukacyjne TECHNIK 21.05.2013

39.

Kursu j. migowego na poziomie KSS 2

Centrum Edukacyjne TECHNIK 26.06.2013

LILIANA FĄFARA

L.P.

TEMAT SZKOLENIA

ORGANIZATOR

1

Procedury związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (Akademia Młodego Nauczyciela)

MODM 10.09.2009

2

Szkolenie przeciwpożarowe

PM 12 6.10.2009

3

Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z nową Podstawą Programową (konferencja metodyczna)

5.10.2009

4

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

JOANNICI 12.12.2009

5

Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zorganizowana przez WSiP, dotycząca prezentacji nowych publikacji do wychowania przedszkolnego oraz tematyki budowania autorytetu nauczyciela w pracy z grupą (rodziców i dzieci)

WSiP 28.04.2010

6

W świecie bajki (warsztaty)

29.04.2010

7

Róże z bibuły – dekoracja przestrzenna (warsztaty)

MODM17.05.2010

8

Papieroplastyka – dekoracje z papieru (warsztaty)

MODM22.05.2010

9

Słonecznik – dekoracja przestrzenna (warsztaty)

MODM17.06.2010

10

Diagnoza i jej wykorzystanie w celu wspomagania dzieci 5,6-letnich w osiąganiu gotowości szkolnej (rada kształceniowa)

MODM i ODN 18.10.2010

11

Emocje dzieci 6-letnich (spotkanie z psychologiem)

PPP i PM 12 19.10.2010

12

Tańce i zabawy na jesień i zimę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Warsztaty metodyczne KLANZA)

KLANZA 23-24.10.2010

13

Jestem przedszkolakiem – wspieranie adaptacji małych dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu (zajęcia otwarte)

MODM26.10.2010

14

Origami dla przedszkolaków (warsztaty)

MODM 9.11.2010

15

Boże Narodzenie w Origami z kół i kwadratów – cz.I (warsztaty)

MODM 23.11.2010

16

Boże Narodzenie w Origami z kół i kwadratów – cz.II (warsztaty)

MODM 30.11.2010

17

Spotkanie ze sztuką. Kula kwiatowa – dekoracja przestrzenna (warsztaty)

MODM 10.01.2011

18

Origami modułowe i przestrzenne (warsztaty)

MODM 11.01.2011

19

Praca z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

PPP 18.01.2011

20

Edukacja przez ruch – D. Dziamska (kurs doskonalący)

MODM 28.09.2011

21

Drzewa w parku. Odbitki z materiałów naturalnych (kurs doskonalący)

MODM 19.10.2011

22

Zabawy i tańce na jesień (warsztaty)

MODM 03.11.3011

23

Jesienne słoty w technice monotypii (kurs doskonalący)

MODM 09.11.2011

24

Indywidualne wzorce myślenia, czyli twórcza współpraca dla przyszłości (Akademia Rodzica)

PM 19 16.11.2011

25

Wszyscy kochamy anioły – masa solna i nie tylko (kurs doskonalący)

MODM 07.12.2011

26

Zachowania agresywne dzieci 4-letnich (spotkanie z psychologiem)

PPP i PM 12 19.01.2012

27

Szkolenie z zakresu BHP

PM 12 30.08.2012

28

Procedury związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (zespół problemowy)

MODM 05.09.2012

29

Ćwiczenia aktorskie – emisja i interpretacja słowa (warsztaty metodyczne)

MODM 17.09.2012

30

Formy aktywności plastycznej, cz.1 (kurs doskonalący)

MODM 24.09.2012

31

Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

PM 12 27.09.2012

32

Kurs Języka Angielskiego na poziomie FCE

CENTRUM JĘZYKOWE OXFORD 10.2012-06.2013

33

Formy aktywności plastycznej, cz.2

MODM 8.10.2012

34

Formy aktywności plastycznej, cz.3

MODM 22.10.2012

35

Formy aktywności plastycznej, cz.4

MODM 19.11.2012

36

Zabawy z muzyką (warsztaty metodyczne)

MODM 8.11.2012

37

Kolorowa edukacja i alternatywne sposoby wykorzystania chusty animacyjnej na zajęciach z dziećmi (warsztaty metodyczne)

MODM 20.11.2012

38

Origami jako forma ćwicząca uwagę percepcyjno-recepcyjną (warsztaty metodyczne)

MODM 28.01.2011

39

Podążyć za dzieckiem – spotkanie twórcze nauczycieli. Zabawy doskonalące uwagę percepcyjno-recepcyjną (warsztaty metodyczne)

MODM 10.02.2011

40

Pierwsze wiosenne kwiaty (warsztaty)

MODM 14.02.2011

41

Zwierzaki, stwory i inne potwory w origami (warsztaty)

MODM 22.02.2011

42

Konferencja z udziałem Pani Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

15.03.2011

43

Kurs na kierowników wycieczek szkolnych

MODM 3.2011 - 04.2011

44

Origami wielkanocne i wiosenne (warsztaty)

MODM 5.04.2011

45

Kurs języka migowego pierwszego stopnia KSS 1

05.2011-06.2011

46

Warsztaty metodyczne KLANZA

KLANZA 14.05.2011

47

Sztuczki ze sztuką – rozwijanie wyobraźni przedszkolaków (warsztaty)

MODM 14.03.2012

48

Techniki plastyczne (Akademia Młodego Nauczyciela)

MODM 28.03.2012

49

Spotkanie z panią dietetyk nt. właściwego odżywiania się dzieci w wieku przedszkolnym

PM 12 11.04.2012

50

Higiena i emisja głosu (szkolenie)

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK 17.04.2013

51

Nie zgubić talentu. Wczesne rozpoznawanie zdolności dzieci (szkolenie)

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK 16.05.2013

52

Filcowanie (kurs)

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK 21.05.2013