Nasze przedszkole - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

Nasze przedszkole

RYS HISTORYCZNY

Nasze przedszkole powstało w latach 70-tych. Położone jest na osiedlu ,,Niepodległości, niedaleko zakładu "Pomorzanki" oraz w pobliżu Urzędu Skarbowego.

Budynek oddalony jest od ruchliwej ulicy, otoczony zielenią z dużym placem zabaw.

W placówce funkcjonuje 5 grup przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pracuje tu miły i serdeczny personel zapewniający dzieciom wszechstronny rozwój. Nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi, systematycznie pogłębiają swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. W obecnej chwili każda nauczycielka posiada dodatkowe kwalifikacje, uprawniające do prowadzenia różnego typu zajęć dodatkowych.

Preferujemy model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, umiejętnie wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe. Pracę nauczycielek wspomagają specjaliści zajęć dodatkowych - logopeda i terapeuta , prowadzący zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, dobre wychowanie i poczucie bezpieczeństwa. Każde dziecko ma możliwość odnoszenia sukcesów. Gwarantujemy ciągłość kontaktów nauczyciela z dzieckiem przez wszystkie lata jego pobytu w przedszkolu.

Oprócz programu edukacyjnego, wysoko wykształconej kadry, nowoczesnych form i metod pracy z dzieckiem oraz sprawnej obsługi - istotną rolę w nadawaniu wizerunku przedszkola pełnią oczekiwania rodziców. Nauczyciele preferują indywidualny kontakt z rodzicami, zebrania grupowe, zapraszają rodziców na zajęcia otwarte oraz do udziału i współpracy w licznych imprezach przedszkolnych.

W przedszkolu realizowanych jest szereg programów własnych nauczycieli, które w znaczny sposób uzupełniają podstawę wychowania przedszkolnego, tym samym podnoszą jakość procesu edukacji.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 - 16.30