PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA

Za bezinteresowną pomoc i życzliwość ,

osobom które w szczególny sposób przyczyniają się

do realizacji naszych planów i zamierzeń

organizacyjnych i wychowawczych,

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

przyznają tytuł :

,,PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA"


Zaszczytny tytuł otrzymali :


1.Pan Maciej Kobyliński Prezydent Miasta Słupska (2012r.)

2.Pan Edward Zdzieborski Zastępca Prezydenta Miasta Słupska (2013r.)

3.Pani Teresa Lis Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty (2012r.)

4.Pan Andrzej Wójtowicz Prezes Spółki ,,Wodociągi-Słupsk”(2012r.)

5.Pan Zbigniew Domaros Dyrektor KDC,,Pomorzanka”(2012r.)

6.Państwo Edyta i Krzysztof Andrzejewscy – Hurtownia ,,Oranges”(2012r.)

7.Pan Bogdan Leszczuk Dyrektor Wydziału Oświaty (2012r.)

8.Pani Anna Sadlak Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty (2012r.)

9.Pni Bogna Winiarczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty (2013r.)

10.Pan Klaudiusz Dyjas Przewodniczący Rady Rodziców (2012r.)

11.Państwo Marlena i Mariusz Demedziak (2013r.)

12.Państwo Małgorzata i Zenon Banach (2013r.)

13.Państwo Julia i Radosław Sorbian (2013r.)

14.Pan Mieczysław Jaroszewicz Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego(2013r.)

15.Pani Katarzyna Maciejewska Kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Pomorza Środkowego(2013r.)

16.Państwo Danuta I Tomasz Maksajda – Piekarnia ,,Rogalik”(2013r.)

17.Państwo Joanna Szreter i Albert Kostrzewa(2014r.)

18.Państwo Ewa i Kordian Zalewscy(2014r.)

19.Pani Katarzyna Żółć(2015r.)

20.Pani Grażyna Kłak(2015r.)

21.Pani Agnieszka Lemańska(2015r.)

22.Pani Justyna Jackiewicz(2015r.)

23.Pani Dorota Sadowska(2016r.)

24.Pan Marcin Chojnacki (2016r.)

25.Pan Dariusz Niewadzioł (2016r.)

26.Państwo Julia i Radosław Sorbian (2016r.)

27.Państwo Monika i Mariusz Skawińscy (2016r.)

28.Państwo Iwona i Piotr Ziółkowscy(2016r.)

29.Państwo Alina i Andrzej Dumanowscy (2016r.)

30.Państwo Kornelia i Sławomir Bas (2016r.)

31.Państwo Anna i Paweł Tutka (2016r.)

32.Państwo Aneta i Wojciech Czernyhowscy (2016r.)