Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym

poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy ( KIK/34) prof. dr hab. Jadwigi Charzewskiej


Zadanie nr 2, pt.:

2. Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposóbżywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Liderzy Zadania z Instytutu Żywności i Żywienia:

prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, dr Katarzyna Wolnicka, oraz

mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz, dr Elżbieta Chabros

Liderzy Zadania z Akademii Wychowania Fizycznego

dr Dorota Trzcińska, dr Renata Czarniecka

Przedszkole i szkoła są uznane za najlepsze miejsce dla promocji i edukacji, gdyż oprócz dzieci spędzających wiele godzin w tym miejscu, są tam również nauczyciele jak i dostępni rodzice dzieci. A dodatkowo, co udowodniono, wdrożenie poprawnych nawyków zarówno z zakresu żywienia jak i aktywności ruchowej procentuje zarówno lepszą sprawnością fizyczną i umysłową dzieci, dobrym obecnym zdrowiem i stanem rozwoju jak i odroczonym, w życiu dorosłym. Toteż we wszystkich programach edukacyjnych, wielką wagę przywiązuje się działaniom promocyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży.

Realizacja Zadania 2 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, KIK/34 jest w pełni uzasadniona potrzebami zdrowotnymi najmłodszej generacji. Częstość występowania otyłości według międzynarodowej klasyfikacji porównywalnej z innymi krajami, jest obecnie u dzieci i młodzieży w Polsce niższa niż w wielu innych krajach i do niedawna nie przekraczała 5%. Wykazano jednakże, że tempo wzrostu jest intensywne, gdyż w ostatnich trzydziestu latach otyłość u chłopców wzrosła trzykrotnie, a u dziewcząt nawet dziesięciokrotnie. Rozwojowi otyłości sprzyja również duży odsetek dzieci wykazujących stany przed otyłościowe, w postaci nadwagi.
A dodatkowo, międzynarodowa organizacja IOTF zwróciła uwagę, że obserwowane tempo wzrostu nasilenia otyłości u dzieci, jest w Polsce wyższe niż w wielu innych krajach. Wzrastającemu trendowi sprzyja bierny fizycznie styl życia młodzieży.

Jak wykazano w międzynarodowym badaniu HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children: a WHO Collaborative Cross-National Study) przeprowadzonym w 2002 roku w 35 krajach, w Polsce 2/3 młodzieży nie osiąga zalecanego poziomu aktywności fizycznej, a dodatkowo, spadek uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej jest wśród polskiej młodzieży większy niż w innych krajach europejskich. Oprócz braku optymalnej aktywności ruchowej występuje wiele nieprawidłowości żywieniowych w dietach młodzieży co stwarza w odroczonym czasie, zwiększone ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych. Spośród najważniejszych wad wymienić można: nieregularność w spożywaniu posiłków, brak posiłku podczas pobytu w szkole, za małe spożycie warzyw i owoców, oraz produktów mlecznych, zakupy w sklepikach szkolnych żywności „śmieciowej”, zbyt dużą zawartość w dietach tłuszczu, sacharozy, sodu, fosforu, a zbyt małą wapnia, witamin D, B1 i B2.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację i wdrażanie do praktyki, zasad prawidłowego żywienia i optymalnej aktywności fizycznej w jak najmłodszym wieku, to cele Zadania 2, wobec którego są duże oczekiwania ze strony oceny skuteczności działania Programu Szwajcarsko-Polskiej Współpracy.

b żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.


Kryteria uzyskania Certyfikatu dla przedszkoli w zakresie żywienia

Kryteria

Opis

Dokumentacja

Zapewnienie śniadań, obiadów i podwieczorków zgodnych z rekomendacjami IŻŻ (jeśli są prowadzone)

Jadłospisy/posiłki zgodne z rekomendacjami IŻŻ, przerwy między posiłkami nie dłuższe niż 3-4h, dostęp do wody między posiłkami

Umieszczanie w widocznym miejscu (dla rodziców) codziennego menu.

Raport raz na rok:

- 10 dniowy jadłospis

Organizowanie zajęć motywujących przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów

Podjęcie przynajmniej jednego z przykładowych działań:

Dni warzywne i owocowe np. owocowe wtorki, marchewkowe środy, poznawanie nowych smaków, wycieczki na okoliczne stragany, zabawy, konkursy, teatrzyki, przedstawienia kukiełkowe z wykorzystaniem warzyw i owoców, prace plastyczne, rebusy, układanki

Raport raz na rok:

- krótki opis działań

- zdjęcia z przeprowadzonych zajęć

- % przedszkolaków uczestniczących w zajęciach

Organizacja wystaw prac przedszkolaków promujących zdrowe żywienie

Zorganizowanie stałej wystawy prac przedszkolaków na temat prawidłowego żywienia – np. „Warzywa, owoce w każdym posiłku”, „Mleko i jego produkty na co dzień”

Raport raz na rok:

- zdjęcia wystaw promujących zdrowe żywienie z opisem miejsca i czasem ekspozycji

Rozwijanie zdolności i wiedzy kulinarnej przedszkolaków zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne)

Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań: zajęcia kulinarne, wspólne przygotowywanie potraw, prowadzenie ogródka, hodowla ziół (w salach), zajęcia ze specjalistą

Raport raz na rok:

- krótki opis przeprowadzonych zajęć

- zdjęcia z przeprowadzonych zajęć

- % przedszkolaków uczestniczących w zajęciach

Edukacja rodziców

Podjęcie przynajmniej jednego z wymienionych działań: organizacja pogadanek, prelekcji, edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury)

Raport raz na rok:

- krótki opis podjętego działania (rodzaj i ilość podjętych działań)

- listy obecności rodziców

Ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie przedszkola

Usuwanie reklamy żywności niezalecanej w żywieniu dzieci (np. reklamy słodyczy, słonych przekąsek, słodzonych napojów)

Raport raz na rok:

- informacja czy na terenie przedszkola znajduje się reklama żywności

- informacja dotycząca czy usunięto reklamę