MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓW - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓW

OTRZYMALIŚMY TYTUŁ - MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓW

nowy folder 7

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprosił 2296 Szkół Odkrywców Talentów do udziału w konkursie na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych.

Zgodnie z wymogami konkursu przedstawiliśmy własny system wspierania dzieci zdolnych, a w szczególności:

  • działania podejmowane dla wspierania dzieci zdolnych w społeczności przedszkolnej

  • systemowe, długofalowe przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dzieci zdolnych realizowane obecnie w przedszkolu

  • sposoby pracy z dzieckiem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy, metody indywidualizacji, różnicowania treści i metod pracy

  • nowatorskie rozwiązania, ciekawe, inicjatywy

  • specyficzne działania podejmowane w zakresie wspierania młodszego ucznia zdolnego, skierowane do dzieci 6 – letnich

  • proponowane formy współpracy z rodzicami dzieci zdolnych

  • współpracę z innymi osobami/ instytucjami działającymi na rzecz dziecka zdolnego

  • przykłady działań podejmowanych wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka zdolnego

  • sposoby monitorowania realizowanych działań

  • przewidywane efekty podejmowanych działań/ inicjatyw/ projektów

Zaprezentowany Przedszkolny Systemy Wspierania Zdolności został uzupełniony o scenariusze zajęć, które zgodnie z regulaminem organizatorów konkursu przedstawione zostały w formie multimedialnej.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie, było poprzedzone przyznaniem w listopadzie 2011r. tytułu Szkoły Odkrywców Talentów. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Tytuł przyznawano szkołom i przedszkolom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają oni konkretne osiągnięcia - dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej. Praca nauczycieli dotyczy wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży, np. przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich.

W kwietniu 2012r. na zaproszenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dyrektor przedszkola zaprezentowała na wojewódzkiej konferencji ,,UCZEŃ ZDOLNY W SZKOLE/PLACÓWCE. JAK SKUTECZNIE WSPIERAĆ JEGO ROZWÓJ?” - dobre praktyki i własne doświadczenia z tego zakresu.

W dniu 31.10.2014r. opublikowana została na stronie ORE lista 50 nagrodzonych placówek. Przedszkole, jako jedno z dwóch reprezentowało województwo pomorskie ( tytuł otrzymało również Przedszkole Miejskie nr 19 w Słupsku).

W dniu 17.11.2014r. na uroczystej gali w Ośrodku Rozwoju Edukacji , dyrektor przedszkola odebrała zaszczytny tytuł ,,MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓW" oraz nagrody rzeczowe w postaci mikroskopu, gier , płyty z muzyką młodych mandolinistów z Warszawy.