deklaracja dostępności - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 12 ,,Niezapominajka” w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : https://edu.slupsk.eu/placowki/514/;http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/514.html

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 12 ,,Niezapominajka”

76-200 Słupsk ul. Sławieńska 2

NUMER KONTAKTOWY DO PRZEDSZKOLA - 513-787-398

NUMER KONTAKTOWY DO DYREKTORA - 513 - 787 - 404

e-mail: pm12slupsk@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki
 • mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aleksandra Bąkowska
e-mail: pm12slupsk@wp.pl
Telefon: 513-787-398

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Koszalińskiej , prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie przedszkola znajduje się parking dla samochodów osobowych pracowników.
 6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.