KLUB MIGAJĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

KLUB MIGAJĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW

m

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł

,,MIGAJĄCE PRZEDSZKOLAKI”

Opis projektu
(max 5 tys. znaków do wykorzystania na 6 poniższych kategorii)

1) Grupa docelowa DZIECI PRZEDSZKOLNE(3-6 lat)

2) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Głównym założeniem programu jest promowanie wśród dzieci, w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym, poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu ikonografii oraz daktylografii. Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwieniu na drugiego człowieka. Ucząc dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych, a poprzez naukę języka migowego umożliwienie mu sposobu kontaktowania się z osobami niesłyszącymi lub słabo słyszącymi, powoduje rozwój umiejętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.

3) Działania

Program jest pilotażowo realizowany w naszym przedszkolu od września 2011 roku i uczestniczą w nim wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia migania odbywają się w trakcie normalnie prowadzonych zajęć. Nauczycielki wykorzystują proste znaki języka migowego do zobrazowania sytuacji dydaktycznych lub wychowawczych.

4) Bezpośrednie rezultaty

Dzieci z ogromnym entuzjazmem przyjęły naukę nowego sposobu porozumiewania się. Nawet najmłodsze przedszkolaki poznają pojedyncze znaki języka migowego, które na miarę swoich możliwości zapamiętują i odtwarzają.

5) Przewidywane oddziaływanie długofalowe

Realizowany program innowacyjny pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, wrażliwymi i świadomymi odbiorcami, ale też i twórcami wspólnej rzeczywistości. Pozwoli na ich harmonijny rozwój, ukaże alternatywny sposób komunikacji w na tyle atrakcyjny sposób, iż jego nauka, podczas wspólnej zabawy, stanowić będzie nie tylko mile, ale również praktycznie spędzany czas. Z kolei zdobyte w ten sposób i tak inne od wcześniej proponowanych wiadomości i umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać w dalszej edukacji w szkole podstawowej, przyczynią się one do rozwoju zainteresowań, wpłyną na ich ocenę rzeczywistości i uwrażliwią na innych ludzi. Uważamy ,że jeżeli uda się choć trochę zbliżyć do siebie dwa dalekie, a jednak tak sobie bliskie światy- ludzi słyszących i głuchych, to w przyszłości być może w naszym społeczeństwie będzie mniej agresji, przemocy i nietolerancji.

6) Możliwość kontynuacji projektu po jego zakończeniu

kolejne lata edukacji

Okres realizacji:

Rok szkolny 2011/2012 – pilotażowa realizacja programu własnego nauczyciela ,,Zamigajmy razem. Wybrane elementy języka migowego w nauczaniu dzieci przedszkolnych”. Od 1.09.2012 realizowana jest innowacja pedagogiczna o tym samym tytule.

Partnerzy projektu:

brak

Źródło finansowania:

Środki własne

Wszystkie nauczycielki ukończyły bezpłatny kurs ,,Podstawy JĘZYKA MIGOWEGO (KSS-1) organizowany przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku

brak finansowania zewnętrznego