KULINARNI MISTRZOWIE I ICH MALI UCZNIOWIE - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

Sławieńska 2, 76-200 Słupsk • telefon: 513 787 398 • e-mail:

KULINARNI MISTRZOWIE I ICH MALI UCZNIOWIE

KULINARNI MISTRZOWIE I ICH MALI UCZNIOWIE

Program ,,Kulinarni mistrzowie i ich mali uczniowie” powstał na potrzeby współpracy Przedszkola Miejskiego nr 12 ,,Niezapominajka” w Słupsku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku. Zakres współpracy obejmuje uczestnictwo przedszkolaków i uczniów Technikum nr 1 w Słupsku w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w warsztatach kulinarnych ,,Mały Masterchef”, które planujemy organizować na terenie przedszkola i szkoły.

Cykliczne zajęcia w grupach przedszkolnych odbywać się będą raz na dwa miesiące. Głównym celem programu jest zachęcenie dzieci do kulinarnych eksperymentów, poznawanie zasad zdrowego odżywiania i czerpania przyjemności z samej współpracy w grupie. Ważnym celem jest również uczenie dzieci tzw. ,,kultury stołu”, czyli jak prawidłowo nakrywać do posiłku i jak kulturalnie go spożywać. Chcemy też umożliwić przedszkolakom poznanie funkcjonowania kuchni, dlatego zajęcia ze starszymi dziećmi odbywać się będą raz na kwartał na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, planowane są także spotkania uczestników warsztatów z członowymi kucharzami naszego miasta i kraju.

Program zawiera cele główne i szczegółowe. Wybrane metody i formy pracy z pomocą których warto pracować, by osiągnąć pożądane cele. Dzięki współpracy uczniów i przedszkolaków możliwe będzie uwzględnienie zasady indywidualizacji. Każde bowiem dziecko może liczyć na pomoc ze strony starszego kolegi. Program angażuje do współpracy również rodziców poprzez uczestnictwo w przygotowaniu potrzebnych składników. Planujemy pozyskiwanie artykułów spożywczych od lokalnych producentów i własnej, przy przedszkolnej uprawy warzyw. Program ma również za zadanie zwiększenie świadomości dzieci w zakresie zdrowego odżywiania. Organizując zajęcia w ramach programu ,,Kulinarni mistrzowie i ich mali uczniowie” chciałybyśmy zachęcić dzieci do wybierania smacznych i zdrowych posiłków, z możliwością samodzielnego lub pod niewielkim nadzorem ich przygotowywania , a uczniom – przyszłym kucharzom dać szansę poczucia odpowiedzialności za to co w przyszłości podawać będą w swoich restauracjach, między innymi małym dzieciom. Będzie to również czas poznawania sezonowych produktów, często próbowania nowych smaków, zachęcania przedszkolnych ,,niejadków” do spożywania warzyw i owoców, uruchamiania ich wyobraźni podczas ozdabiania i wykańczania przygotowanych posiłków. Wspólne warsztaty mają także na celu wzmocnienie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności społecznej za młodsze pokolenie. Regularne spotkania przedszkolaków i młodzieży przyczynią się do większego zaangażowania i refleksji uczniów nad wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Uczeń będzie uważnie i starannie dobierał produkty zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, wykorzystywał poznane metody przygotowywania potraw. Będzie poczuwał się odpowiedzialności za swojego podopiecznego i nadzorował prawidłowe wykonywanie przez niego określonych czynności kulinarnych. Uczeń Technikum nr 1 będzie motywował młodszego kolegę, wspierał i poniekąd wpływał na jego osobisty rozwój. Przez co sam wzmocni poczucie własnej wartości, odczuje zadowolenie z wykonywanych zadań kulinarnych i wychowawczych. Ta forma pracy przyniesie ogromną satysfakcję uczniom i dzieciom. Młodsi koledzy poprzez zadawane częściej pytania spowodowane naturalną dla ich wieku ciekawością wymuszą od „mistrzów” przemyślane odpowiedzi dotyczące procesu przygotowania i realizacji potrawy, właściwego zachowania się przy stole. Uczeń będzie wykorzystywał swoją wiedzę zawodową (technologia gastronomiczną, obsługa konsumenta, zasady żywienia), ale i ogólnokształcącą z zakresu chemii, biologii. Dzięki bliskim relacjom przedszkolak –uczeń proces dydaktyczny przyniesie znakomite efekty zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze. Program zaktywizuje młodzież w środowisku, pozytywnie wpłynie na wizerunek szkoły i jej wychowanków.

Uczestnictwo w warsztatach jest też okazją do zapoznawania dzieci z pracą jaką wykonuje kucharz. W 2015 roku - Roku Szkół Zawodowych nie było to bez znaczenia, bo uczniowie swoim przykładem pokażą maluchom, że ta praca jest bardzo potrzebna i ciekawa. Liczymy również na to, że w przyszłości przedszkolak jako uczeń Technikum nr 1 stanie się ,,mistrzem” i w kolejnych latach realizacji programu, to on będzie inspirował kolejne pokolenia ,,małych uczniów” we wspólnym kulinarnym eksperymentowaniu.

To pokoleniowe spotkanie ,,małych uczniów” i ,,mistrzów” jest namacalnym dowodem na to, że edukację w zakresie prawidłowego odżywiania i przygotowywania posiłków można i trzeba zacząć bardzo wcześnie.