XXIX WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI „SACRUM W LITERATURZE POLSKIEJ” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 55 01 • fax: (59) 842 55 01 • e-mail: • www: http://sp1slupsk.pl

XXIX WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI „SACRUM W LITERATURZE POLSKIEJ”

12 marca 2024, 19:19
XXIX WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI „SACRUM W LITERATURZE POLSKIEJ”

REGULAMIN
XXIX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„SACRUM W LITERATURZE POLSKIEJ”
rok szkolny 2023/2024

Cele konkursu:
1. Ukazanie potrzeby sacrum w życiu człowieka.
2. Poszukiwanie wspólnej płaszczyzny wiary i kultury a szczególnie tematyki chrześcijańskiej w literaturze polskiej.
3. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego.
4. Propagowanie wartości humanistycznych i kultury słowa.
5. Prezentacja umiejętności artystycznych.

Organizacja konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku.
2. Konkurs odbędzie się w dnia 13 kwietnia 2024 r. (sobota).
3. Początek przesłuchań od godz. 10:00.
4. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.
5. O kolejności prezentacji utworu decyduje data zgłoszenia uczestnika.
6. Koordynatorem konkursu jest Michał Czyżak – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku.
7. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 05 kwietnia 2023 roku na kartach zgłoszeń do:
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Witolda Lutosławskiego 23 w wersji papierowej
lub na adres e-mail: michal.czyzak@sp1slupsk.pl w formie elektronicznej.

Organizacja konkursu na terenie danej szkoły
1. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza w danej szkole eliminacje do konkursu. Eliminacje te powinny odbyć się w drodze konkursu szkolnego.
2. Komisja wyłania reprezentantów, po jednym lub po dwóch z każdej kategorii wiekowej (pkt. 2 i 3 Warunków Uczestnictwa).

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej i przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych:
– pierwsza kategoria wiekowa: kl. 1-2,
– druga kategoria wiekowa: kl. 3-4,
– trzecia kategoria wiekowa: kl. 5-6,
– czwarta kategoria wiekowa: kl. 7-8.
3. Każdą szkołę reprezentować może jeden lub więcej recytatorów, w zależności od ilości uczniów w szkole. Jeśli szkoła liczy do 450 uczniów – re-prezentuje ją jeden uczeń w każdej kategorii wiekowej. Jeśli szkoła liczy powyżej 450 uczniów – może reprezentować tę szkołę maksymalnie dwóch uczniów w każdej kategorii wiekowej.
4. Uczniowie prezentują utwór poetycki należący do liryki polskiej nieprzekraczający 3 minut.
5. Prezentowany utwór powinien być związany tematycznie ze ściśle pojmowanym sacrum.
6. Podczas prezentacji utworów dozwolone są gesty wspomagające interpretację. Nie przewiduje się prezentacji wszelkich form teatralnych.

Jury
1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Ocenie podlegać będą:
a) dobór repertuaru
b) pamięciowe opanowanie tekstu
c) interpretacja utworu
d) dykcja, wymowa, intonacja i akcept
3. ogólne wrażenie artystyczne.
4. Obrady jury są tajne.
5. Ocena uczestników konkursu jest sumą ocen jurorów.
6. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!