Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Aktualności

10 stycznia 2012, 18:56"Dziecko najlepsza inwestycja - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

"Dziecko najlepsza inwestycja - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

Szkoła Podstawowa na 1 w Słupsku realizuje projekt:

"Dziecko najlepsza inwestycja - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Programem objętym są uczniowie klas 1-3 słupskich szkół podstawowych.


Projekt ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół.


Projekt realizowany będzie do 31.06.2012 roku.Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013